Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Voicing Authenticities through Translation: Framing Strategies in the Multicultural Fairy Tale Collections of Andrew Lang and Angela Carter


Published: May 1, 2012
Keywords:
andrew lang lang carter angela carter fairy tales virago book fairy books translation
Mayako Murai
Abstract
This article discusses the question of authenticity and translation in two multicultural fairy tale collections in English, Andrew Lang’s Fairy Books (1889-1910) and Angela Carter’s two-volume The Virago Book of Fairy Tales (1990-1992). Although they both deploy comparative folkloristic methods in editing their collections, they point in two opposite directions. On the one hand, Lang’s collection homogenises stories from different cultures into a single framework, smoothing out cultural differences in the service of a supposed universalism whose cultural bias is made invisible through Lang’s editorial strategies. On the other hand, Carter’s collection re-presents multiple authenticities by allowing different storytellers and translators to speak in their own voices while explicitly contextualising the stories in the framework of a feminist story collection. This article concludes with a reflection on the implications of Carter’s framing strategy for understanding the fairy tale and translation in a global context.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Mayako Murai

Mayako Murai is Professor in the English Department at Kanagawa University, Japan. Her recent writings appeared in Anti-Tales: The Uses of Disenchantment (Cambridge Scholars, 2011) and Postmodern Reinterpretations of Fairy Tales (Edwin Mellen, 2011). She is currently working on a book-length study of the transformative uses of classic European fairy tales in contemporary Japanese literature and art.

References
Bacchilega, Cristina. “In the Eye of the Fairy Tale: Corinna Sargood and David Wheatley Talk about Working with Angela Carter.” Marvels & Tales: Journal of Fairy-Tale Studies 12.1 (1998): 225-40.
Bacchilega, Cristina. Postmodern Fairy Tales: Gender and Narrative Strategies. Philadelphia: U of Pennsylvania P, 1997.
Calvino, Italo. Italian Folktales. Trans. Geroge Martin. Harmondsworth: Penguin, 1982.
Carter, Angela, ed. The Second Virago Book of Fairy Tales. London: Virago, 1992.
Carter, Angela, ed. The Virago Book of Fairy Tales. London: Virago, 1990.
Dorson, Richard M. The British Folklorists: A History. Chicago: U of Chicago P, 1968.
Dresang, Eliza T. “Andrew Lang.” Children's Books and Their Creators. Ed. Anita Silvey. Boston: Houghton, 1995. 387-88
Grimm, Jacob and Wilhelm Grimm. Grimm’s Household Tales: With the author’s notes. Trans. and ed. Margaret Hunt. Introduction by Andrew Lang. London: Bell, 1884.
Henare, Amiria. Museums, Anthropology and Imperial Exchange. Cambridge: Cambridge UP, 2005.
Hines, Sara. “Collecting the Empire: Andrew Lang’s Fairy Books (1889-1910).” Marvels & Tales: Journal of Fairy-Tale Studies, 24.1 (2010): 39-56.
Lang, Andrew, ed. The Blue Fairy Book. London: Longmans, 1889.
Lang, Andrew, ed. The Brown Fairy Book. London: Longmans, 1904.
Lang, Andrew, ed. The Crimson Fairy Book. London: Longmans, 1903.
Lang, Andrew, ed. The Green Fairy Book. London: Longmans, 1892.
Lang, Andrew, ed. The Grey Fairy Book. London: Longmans, 1900.
Lang, Andrew, ed. The Lilac Fairy Book. London: Longmans, 1910.
Lang, Andrew, ed. The Olive Fairy Book. London: Longmans, 1907.
Lang, Andrew, ed. The Orange Fairy Book. London: Longmans, 1906.
Lang, Andrew, ed. The Pink Fairy Book. London: Longmans, 1897.
Lang, Andrew, ed. The Red Fairy Book. London: Longmans, 1890.
Lang, Andrew, ed. The Yellow Fairy Book. London: Longmans, 1894.
Lang, Andrew, ed. The Violet Fairy Book. London: Longmans, 1901.
Lang, Leonora Blanche. Dissolving Views. New York: Harper, 1884.
Lathey, Gillian. The Role of Translators in Children’s Literature: Invisible Storytellers. London: Routledge, 2010.
Lefevere, André. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. New York: Routledge, 1992.
Levitt, Andrew. “Andrew Lang.” Writers for Children. Ed. Jane M. Bingham. New York: Scribner’s, 1988. 337-43.
Lowry, Elizabeth. “Angela Carter’s Fairy Tales: From Brutality and Anguish to the Pasteurized Nursery Rhyme.” Times Literary Supplement 18 January 2006. 18 February 2011. http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/the_tls/tls_selections/fiction/article2305638.ece
Millman, Lawrence. A Kayak Full of Ghosts: Eskimo Tales. Santa Barbara: Capra, 1987.
Rölleke, Heinz. “The ‘Utterly Hessian’ Fairy Tales by ‘Old Marie’: The End of a Myth.” Fairy Tales and Society: Illusion, Allusion, and Paradigm. Ed. Ruth B. Bottigheimer. Philadelphia: U of Pennsylvania P, 1986. 287-300.
Tatar, Maria. The Hard Facts of the Grimms’ Fairy Tales. Expanded Rev. ed. Princeton: Princeton UP, 2003.
Warner, Marina. From the Beast to the Blonde: On Fairy Tales and Their Tellers. London: Chatto & Windus, 1994.
Zipes, Jack. Fairy Tale As Myth, Myth As Fairy Tale. Lexington, KY: UP of Kentucky, 1994.
Zipes, Jack. The Great Fairy Tale Tradition: From Straparola and Basile to the Brothers Grimm. New York: Norton, 2001.