Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Anton Kannemeyer's Tactics of Translation as Critical Lens


Published: May 1, 2012
Keywords:
kennemeyer afrikaans afrikaner racism south africa translation apartheid comics
John Tyson
Abstract
Anton Kannemeyer (b.1967) is a white Afrikaner artist whose work engages with translation: subject matter culled from historical archives, comics, and the mass media is transposed into different languages, artistic mediums, and styles. Kannemeyer's artworks use translation as a means of returning to and interrogating traumatic, historical events. The beholder is prompted to (re)engage painful aspects of the past, approached from the critical distance allowed by the deferral implicit in translation. By re-encountering history in the gallery, the viewer must confront her memory and reconcile or interrogate disjunctions proposed in the space of Kannemeyer's work. Thus, with the re-imagining of events as translations in a new language, there is the possibility for a renewed investigation of received histories and a working over of traumas of the past.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
John Tyson

John A. Tyson is a Ph.D. candidate in art history at Emory University (Atlanta, USA). During 2011-12 he was a Helena Rubinstein fellow of critical studies in the Whitney Independent Study Program. He is presently writing his dissertation, ‘Hans Haacke: Beyond Systems Esthetics.’  Additionally, in his prior research, he has focused on art of the African diaspora and African art.

References
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 2nd rev. ed. London: Verso, 1991.
“Anton Kannemeyer/The Haunt of Fears.” Jack Shainman Gallery. April 2008. http://www.jackshainman.com/exhibition52.html. 9 Jan. 2012.
Barnard, Rita. “Bitterkomix: Notes from the Post-Apartheid Underground. ” The South Atlantic Quarterly 103. 4 (2004): 719-54.
Bhabha, Homi.The Location of Culture. New York: Routledge, 1994.
Cáceres, Germán. El Dibujo de Aventuras. Buenos Aires: Editorial Almagesto, 1996.
Deleuze, Gilles. Essays Critical and Clinical. Minneapolis, MN: U of Minnesota P, 1997.
Derrida, Jacques. Archive Fever. Trans. Eric Prenowitz. Chicago. IL: U of Chicago P, 1998.
Derrida, Jacques. Of Grammatology. Trans. Gayatri Spivak. Corrected ed. Baltimore: Johns Hopkins U P, 1998.
Derrida, Jacques. Specters of Marx. Trans. Peggy Kamuf. New York: Routledge, 1994.
Derrida, Jacques. Without Alibi. Trans. Peggy Kamuf. Stanford: Stanford UP, 2002.
Devarene, Nicole. “‘In hell you hear only your mother tongue’: Afrikaner Nationalist Ideology, Linguistic Subversion, and Cultural Renewal in Marlene van Niekerk's Triomf.” Research in African Literatures 37. 4 (2006): 105-20.
Drogin, Bob. “Dictator Capitulates as Anarchy Grips South African Homeland.” Los Angeles Times 12 March 1994: A15.
Ehman, Kevin and Brendan Benett. “Colonial Ghosts. 22 Sept. 2009.” http://eightyfoureightyfive.com. Jan. 28 2012.
Fabian, Johannes. Remembering the Present Painting and Popular History in Zaire. Berkeley: U of California P, 1996.
Foster, Hal. The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century. Cambridge, Mass: MIT Press, 1996.
Freud, Sigmund. Jokes and Their Relation to the Unconscious. Trans. James Strachey. New York, NY: W. W. Norton & Company, 1989.
Freud, Sigmund. “A Note Upon the Mystic Pad.” The Archive. Ed. Charles Merewether. London: Whitechapel; Cambridge, MA: MIT Press, 2006. 20-24.
Freud, Sigmund. “The ‘Uncanny’” (1919). McCollum, Allan. Distributing Meaning: The Place of the Artwork in the World of Things. MIT, n.d. http://web.mit.edu/allanmc/www/freud1.pdf. 9 Jan. 2012.
Goldblatt, David. South Africa: The Structure of Things Then. New York: Monacelli, 1998.
Hochschild, Adam. King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa. Boston: Houghton Mifflin, 1998.
Lewis, Simon.“Tradurre e Tradire: The Treason and Translation of Breyten Breytenbach.” Poetics Today 22.2 (2001): 435-52.
Kannemeyer, Anton. Personal email correspondence. 12 Mar. 2012.
Kerr, Gregory.“Young Afrikaners and the Art of Outrage.” The Big Bad Bittercomix Handbook. Ed. Conrad Botes and Anton Kannemeyer. Johannesburg: Jacana, 2006. 131-36.
Kettle, Martin.“President 'Ordered Murder' of Congo Leader.” The Guardian 10 Aug. 2000.
Kuchler, Susanne and Walter S. Melion. Images of Memory: On Remembering and Representation. Washington, D.C: Smithsonian Institution Press, 1991.
Lambert, Gregg. The Non-Philosophy of Gilles Deleuze. London: Continuum Books, 2002.
Makoe, Richard and Abbey Lacayo, “Apartheid Apocalypse.” Time 21 Mar. 1994.
Marvais, Danie. “Postscript.” Pappa in Afrika. Ed. Michael Stevenson and Sophie Perryer. Aukland Park: Jacana, 2010.90-95.
Mizuta Lippit, Akira. Atomic Light (Shadow Optics). Minneapolis: U of Minnesota P, 2005.
Mosquera, Gerardo. “Alien-Own/Own Alien.” Complex Entanglements: Art, Globalisation and Cultural Difference. Ed. Nikos Papastergiadis. London: Rivers Oram, 2003.
“Nostalgia.” Oxford English Dictionary. 2nd ed. http://oed.com. 9 Jan. 2011.
“Parody.” Oxford English Dictionary. 2nd ed. http://oed.com. 12 Sept. 2011.
Papastergiadis, Nikos.The Turbulence of Migration: Globalization, Deterritorialization, Hybridity. Cambridge, UK: Polity Press, 2000.
Probst, Peter.“Africa Comics.” African Arts 40. 4 (Winter 2007): 88-89.
Proust, Marcel.“Letter to Madame Emile Straus, Jan.1908.” Lettres à Madame et Monsieur Émile Straus. Correspondance générale de Marcel Proust. 6. Ed. Suzy Proust-Mante and Paul Brach. Paris: n.p. 1936.
Smith McKoy, Sheila. When Whites Riot. U of Wisconsin P, 2001.
Spivak, Gayatri. Panel discussion. Constellations: of Comparative Literature and the New Humanities. Emory University. Atlanta, GA. 16 Oct. 2009.
Steiner, Christopher. African Art in Transit. Cambridge: Cambridge U P, 1994.
“Traitor.” Oxford English Dictionary. 2nd ed. http://oed.com. 12 Sept. 2011.
Vassen, Robert. “Life as a Political Prisoner.” South Africa: Overcoming Apartheid Building Democracy. Michigan State University, n.d.
Young, James.“Memory/Monument.” Critical Terms for Art History. 2nd ed. Ed. Robert S. Nelson and Richard Shiff. Chicago: U of Chicago P, 2003. 234-47.