Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Tο περιοδικό «Θέματα Επιστημών Αγωγής» αποτελεί ένα μέσο ανταλλαγής ιδεών και αλληλεπίδρασης των μελών της μεγάλης κοινότητας των Επιστημών Αγωγής. Δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες, θεωρητικές αναλύσεις, παρουσιάσεις εμπειρικών ερευνητικών δεδομένων και καινοτόμες εφαρμογές στην εκπαίδευση.
Επίσης, το περιοδικό περιλαμβάνει και θέματα επετηρίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε αυτό το τμήμα του περιοδικού παρουσιάζεται το ερευνητικό, επιστημονικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Τα άρθρα που υποβάλλονται στα «Θέματα Επιστημών Αγωγής» δημοσιεύονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική δεοντολογία.

Συχνότητα δημοσίευσης

Το περιοδικό δημοσιεύει έναν τόμο ετησίως.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του, υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων, καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

Εκδοτική επιτροπή

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, aemvalot@uoi.gr (Επιμελητής περιοδικού)
Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, amikrop@uoi.gr
Πλουσία Μισαηλίδη, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, pmisaili@uoi.gr
Ελένη Αποστολίδου, Επίκουρος καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, elaposto@uoi.gr
Αναστασία Γκότοβου, Επίκουρος καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, agotovou@uoi.gr
Μαρία Λιακοπούλου, Επίκουρος καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, liakopouloum@uoi.gr
Ιωάννης Βρέλλης, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ivrellis@uoi.gr
Αλεξάνδρα Γαλάνη, Μέλος ΕΕΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, algalani@uoi.gr
Κώστας Γεωργόπουλος, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, kgeorgop@uoi.gr
Τατιανή Γκάτσα, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, tgkatsa@uoi.gr
Ελένη Καρασαββίδου, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ekarasavvidou@uoi.gr
Μεταξούλα Μανικάρου, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, mmanikar@uoi.gr
Ειρήνη Νικολάου, Μέλος ΕΕΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, enikolau@uoi.gr

Επιστημονική επιτροπή

Εμβαλωτής Αναστάσιος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καψάλης Γεώργιος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κώτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μπρούζος Ανδρέας, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Παπαδοπούλου Σμαράγδα, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πουρνάρη Μαρία, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σούλης Σπύρος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Γκόγκας Θεμιστοκλής, Αναπληρωτής Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μισαηλίδη Πλουσία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Νικολάου Σουζάννα – Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αποστολίδου Ελένη, Επίκουρος καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Γαβριλάκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Γκότοβου Αναστασία, Επίκουρος καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Λιακοπούλου Μαρία, Επίκουρος καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μαυρίδης Δημήτρης, Επίκουρος καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μορφίδη Ελένη, Επίκουρος καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τάτσης Κωνσταντίνος, Επίκουρος καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Βρέλλης Γιάννης, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Γκάτσα Τατιανή, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δελημήτρος Μιχάλης, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καρασαββίδου Ελένη, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μανικάρου Μεταξούλα, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μπέλλου Ιωάννα, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πέγκα Σοφία, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Στύλος Γιώργος, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ταμίσογλου Χρύσα, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Επιστημονική Επετηρίδα - Τεύχη 1988-2020

Επιστημονική Επετηρίδα - Τεύχη 1988-2020

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου.  Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr/) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.