Τα «Θέματα Επιστημών Αγωγής» είναι ένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό που εκδίδει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αποτελεί ένα μέσο ανταλλαγής ιδεών και αλληλεπίδρασης των μελών της μεγάλης κοινότητας των Επιστημών Αγωγής. Το περιοδικό «Θέματα Επιστημών Αγωγής» δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες από όλα τα πεδία τα συναφή με τις Επιστήμες της Αγωγής. Οι εργασίες μπορεί να είναι θεωρητικές αναλύσεις, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, εμπειρικές μελέτες, καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτικά μοντέλα, διδακτικές τεχνικές και εφαρμογές στην εκπαίδευση.

Επιπλέον, το περιοδικό περιλαμβάνει και θέματα επετηρίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε αυτό το τμήμα του περιοδικού παρουσιάζεται το ερευνητικό, επιστημονικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος.

ISSN: 2944-926X

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 1 Αρ. 1 (2022)

Δημοσιευμένα: 2022-04-12

Η επίδραση της βιογραφίας στην άσκηση «ηγεσίας»: Πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης διευθυντών σχολείων

Πολυξένη Αλεξίου, Στυλιανή Ζιώγα, Βαΐα Μπανάσου, Ειρήνη-Αγλαΐα Ράπτη, Χαρίκλεια Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνος Φωτίου, Άντζελα Χίλαϊ, Μαρία Λιακοπούλου


Προβολή όλων των τευχών