Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • Το άρθρο αυτό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
  • Το άρθρο αυτό δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
  • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα του περιοδικού.
  • Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου Microsoft Word (docx).
  • Έχω διαβάσει τις οδηγίες προς συγγραφείς και αποδέχομαι τους κανονισμούς του.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Τα άρθρα που υποβάλλονται αποτελούν πρωτότυπες εργασίες. Η υποβολή ενός άρθρου έχει τη μορφή πιστοποίησης ότι δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση το ίδιο, παραλλαγή του ή τμήμα του αλλού. Τα άρθρα δημοσιεύονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική δεοντολογία.
Τα άρθρα αποτελούνται από 4000 – 7000 λέξεις, αν και σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνονται αποδεκτές και μεγαλύτερες εργασίες.
Πριν την υποβολή του άρθρου, προτείνεται στους συγγραφείς να συμβουλεύονται το φύλλο αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι κριτές για την αξιολόγηση της εργασίας.
Οι συγγραφείς υποβάλουν την εργασία τους σύμφωνα με το πρότυπο εργασιών.
Οι συγγραφείς, για διευκόλυνση τους, προτρέπονται να γράφουν το άρθρο τους στο αρχείο «πρότυπο εργασιών» ώστε να διατηρηθούν οι μορφοποιήσεις και οι προδιαγραφές του περιοδικού.
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου του περιοδικού.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.