Πρόσκληση Ειδικού Αφιερώματος: Νέοι και Ψηφιακή Εμπειρία

2022-10-14

 

Η ψηφιοποίηση ποικίλων πτυχών της καθημερινής ζωής, όπως η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η ψυχαγωγία σε συνδυασμό με την εκ γενετής εξοικείωση των νεότερων γενεών με τα ψηφιακά εργαλεία έχουν οδηγήσει σε σημαντικές μετατροπές στη πρόσληψη των εμπειριών και στις διεργασίες του εαυτού, της γνώσης και του σχετίζεσθαι. Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, έξυπνες φορετές (wearable) συσκευές, αυτόνομα αλγοριθμικά συστήματα, ο διάχυτος υπολογισμός και διαφορετικού μεγέθους οθόνες που κυριαρχούσαν ήδη στην καθημερινότητα εδραίωσαν περαιτέρω την παρουσία τους κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Το αφιέρωμα του Περιοδικού Αυτόματον επικεντρώνεται σε αυτές τις μετατροπές και καλεί μελετητές και ερευνητές που μελετούν την εφηβική και νεαρή ενήλικη ζωή στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής να καταθέσουν σχετικά ερευνητικά και θεωρητικά κείμενα για το 4ο Τεύχος του Περιοδικού. Πιο συγκεκριμένα, οι ενδεικτικές, αλλά όχι αποκλειστικές θεματικές που φιλοδοξεί να καλύψει το τεύχος είναι:

  • Γνωστικές διεργασίες πρόσληψης γνώσης και ψηφιακές μετατροπές
  • Ψηφιακές εμπειρίες και διεργασίες διαμόρφωσης του εαυτού και της ταυτότητας
  • Ψηφιακές εμπειρίες και διεργασίες του σχετίζεσθαι
  • Ψηφιακές εμπειρίες, χώρος και χρόνος
  • Ψηφιακές νεανικές οπτικοακουστικές κουλτούρες (gaming, μουσική, memes)
  • Νέοι, ψηφιακή εργασία και ψηφιακή εκπαίδευση
  • Wearable συσκευές και διεργασίες της ταυτότητας
  • Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, αίσθηση του εαυτού, κοινωνικότητα και διαπροσωπικές σχέσεις

Ποικίλες μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις είναι ευπρόσδεκτες.

Χρονοδιάγραμμα τεύχους:

Προθεσμία κατάθεσης περίληψης: 9 Ιανουαρίου 2023

Ενημέρωση για την αποδοχή: 13 Ιανουαρίου 2023

Προθεσμία κατάθεσης άρθρων: 3 Μαρτίου 2023

Δημοσίευση τεύχους: Μάιος 2023

Ηλεκτρονική διεύθυνση κατάθεσης περιλήψεων και άρθρων: journalautomaton@gmail.com