Ανακοινώσεις

Εκδήλωση γνωριμίας με το Αυτόματον

2022-11-06

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, και οι εκδόσεις νήσος  σας προσκαλούν σε μια εκδήλωση γνωριμίας με το Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού

Πρόσκληση Ειδικού Αφιερώματος: Νέοι και Ψηφιακή Εμπειρία

2022-10-14

Το Αυτόματον σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο ειδικό αφιέρωμα, Νέοι και Ψηφιακή Εμπειρία. Το τεύχος επιδιώκει να επικεντρωθεί στις "εκ γενετής" εξοικείωση των νεότερων γενεών με τα ψηφιακά εργαλεία, και καλεί μελετητές και ερευνητές που μελετούν την εφηβική και νεαρή ενήλικη ζωή στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής να καταθέσουν σχετικά ερευνητικά και θεωρητικά κείμενα για το 4ο Τεύχος του Περιοδικού.