Πρόσκληση σε συγγραφείς για συμμετοχή στο Αυτόματον, τεύχος 3.1

2023-10-12

Αγαπητές φίλες και φίλοι

Το Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού προσκαλεί συγγραφείς να καταθέσουν άρθρα προς αξιολόγηση για το ερχόμενο τεύχος 3.1.

"Μια απόπειρα δημοσίευσης δεν είναι απλά η δημοσιοποίηση μιας εργασίας, είναι η έναρξη της επικοινωνίας ενός προβληματισμού που αναζητεί συνομιλητές" αναφέρει η Ανθή Σιδηροπούλου στην εισαγωγή του τρέχοντος τεύχους, Αυτοματον 2.2. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες να συμβάλουν με τους προβληματισμούς τους στο πεδίο των κριτικών διεπιστημονικών προσεγγίσεων που διανοίγει το εκδοτικό εγχείρημα του Αυτόματον.

Περί της θεματικής περιοχής και του επιστημονικού περιεχομένου:

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/about

 

Η προθεσμία κατάθεσης των κειμένων είναι 31 Δεκεμβρίου 2023.