Το Αυτόματον είναι ένα επιστημονικό περιοδικό ψηφιακών μέσων και πολιτισμού το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο κριτικών διεπιστημονικών προσεγγίσεων των πολιτισμικών μετασχηματισμών που επισυμβαίνουν στον 21ο αιώνα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Βασικός του προσανατολισμός είναι η διερεύνηση του ρόλου των βιο-πληροφοριακών και τεχνο-κοινωνικών μέσων στις κοινωνικές σχέσεις, στη συγκρότηση του σώματος, στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο, στην πολιτική, και στις πλανητικού τύπου μετατοπίσεις στο περιβάλλον και τη διακυβέρνηση. Σημείο αναφοράς είναι τα ψηφιακά μέσα, και ειδικότερα ο αντίκτυπος της (ανα-)μεσοποίησης του φυσικού και κοινωνικού κόσμου από τα πληροφοριακά συστήματα.  

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 2 Αρ. 1 (2022): Ορίζοντες Μέλλοντος

Δημοσιευμένα: 2022-11-07

Ορίζοντες Μέλλοντος

Σελ. 133

Παραίτηση

Franco “Bifo” Berardi

Σχόλια πάνω στο Κάστρο των Βαμπίρ

Κώστας Σαββόπουλος, Αντρέας Μερκούρης


Προβολή όλων των τευχών
 Για πληροφορίες σχετικά με το Αυτόματον και τα ενδιαφέροντά του  βλ. Σχετικά με το Περιοδικό