Τεχνητά Συστήματα Εικαστικής Παραγωγής: Συναρμογή, Αυτονομία και Δημιουργικότητα


Δημοσιευμένα: Jan 24, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Τεχνητά συστήματα εικαστικής παραγωγής παραγωγική τέχνη συναρμογή αυτονομία δημιουργικότητα
Στέλλα Σοφοκλέους
https://orcid.org/0000-0001-8830-9157
Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες, στο πεδίο της θεωρίας της τέχνης, γίνεται προσπάθεια
αφομοίωσης και χαρτογράφησης μιας αναδυόμενης τάσης καλλιτεχνικής παραγωγής, η οποία σχετίζεται με την ικανότητα τεχνητών συστημάτων και αλγορίθμων να δημιουργούν έργα τέχνης με μια σχετική αυτονομία. Στην προοπτική ύπαρξης εξ ολοκλήρου αυτόνομων συστημάτων καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εγγύς μέλλον, η παρούσα εργασία επιχειρεί να θέσει υπό αμφισβήτηση την εξήγηση της τεχνητής δημιουργικότητας της παραγωγικής τέχνης (generative art) μέσω του ανθρωποκεντρικού παραδείγματος. Μέσω της παρατήρησης μεταμοντέρνων και σύγχρονων εικαστικών projects, η ανάλυση φανερώνει πως η φύση της αλληλεπίδρασης των καλλιτεχνών/προγραμματιστών με τα τεχνητά συστήματα εικαστικής παραγωγής, οδηγεί σε μια γόνιμη κατανόηση έμβιων και άβιων δημιουργικών δρώντων στο πλαίσιο μιας συναρμογής (assemblage), με στόχο την από κοινού εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το δεύτερο μέρος, διερευνά κατά πόσο η ακαμψία που χαρακτηρίζει του αλγόριθμους μετριάζεται μέσω της ανάδειξης των λιγότερο γνωστών πτυχών της συμπεριφοράς τους και εάν οι πτυχές αυτές δύνανται να αποτελέσουν δίοδο προς την οντολογική εξερεύνηση της τεχνητής δημιουργικότητας. Υπό ένα μεθοδολογικό πρίσμα, η συζήτηση καταδεικνύει την ανάγκη συγκρότησης ενός θεωρητικού πλαισίου το οποίο θα απομακρύνει την εν λόγω τάση από την τεχνολογική μεθόριο στην οποία βρισκόταν καθηλωμένη για χρόνια και θα επιτρέψει την ένταξή της στην εξελικτική αλυσίδα του τεχνοϊστορικού αφηγήματος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Alpaydin, Ethem. 2016. Machine Learning: The New AI. Κέιμπριτζ, MA: MIT Press.
Apter, Michael. 1969. «Cybernetics and art». Leonardo 2, 257-265.
Ascott, Roy. 2007. «The Cybernetic Stance: My Process and Purpose». Leonardo 40,2:189-197.
Audry, Sofian. & Ippolito, Jon. 2019. «Can Artificial Intelligence Make Art without Artists? Ask the Viewer». Arts 8,35:1-8.
Bedini, Silvio A. 1964. «The Role of Automata in the History of Technology». Technology and Culture 5,1: 24-42.
Berlinski, David. 2000.The advent of the algorithm: The idea that rules the world, Νέα Υόρκη: Harcourt.
Boden, MargaretΑ.& Edmonds, Ernest Α. 2009. «What is generative art». Digital Creativity 20,1–2:21–46.
Boden, Margaret Α. 1998. «Creativity and artificial intelligence». Artificial Intelligence 103: 347-356.
Boden, Margaret Α. 2004. The Creative Mind: Myths and Mechanisms. Λονδίνο: Routledge.
Canguilhem, Georges. 2008. «Machine and Organism». Στο: Knowledge of Life, Marrati, Paola. & Meyers, Todd. επιμ., Νέα Υόρκη: Fordham University Press. 75-97.
Coeckelbergh, Mark. 2016. «Can Machines Create Art?». Philosophy & Technology 30(3): 285-303.
Cohen, Harold. 1973. «Parallel to perception». Computer Studies IV,3-4: 1-10.
Cohen, Harold. 2010. Driving the Creative Machine. Crossroads Lecture Series. ‘Ιστσαουντ: Orcas Center.
Colton, Simon. 2008. «Creativity versus the perception of creativity in computational system». Στο: Proceedings of AAAI Spring Symposium: https://aaai.org/Library/Symposia/Spring/2008/ss08-03-003.php (πρόσβαση 2 Μαΐου 2020)
Colton, Simon. 2012. «The Painting Fool: Stories from Building an Automated Painter» Στο: Computers & Creativity. McCormack, Jon. & d’ Inverno, Mark. επιμ., Βερολίνο, Χαϊδελβέργη: Springer. 3-38.
Colton, Simon. Valstar, Michel F. & Pantic, Maja. 2008. «Emotionally aware automated portrait painting» Στο: Proceedings of the 3rd international conference on Digital Interactive Media in Entertainment
and Arts, 304-311. Νέα Υόρκη: Association for Computing Machinery.
Dreyfus, Hubert. 2001. Τι δεν μπορούν ακόμη να κάνουν οι υπολογιστές. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Drucker, Johanna. 2013. «Performative materiality and theoretical approaches to interface». DHQ: Digital Humanities Quarterly 7,1.
Du Sautoy, Marcus. 2019. The Creativity Code, Art and Innovation in the Age of AI. Κέιμπριτζ, MA: MIT Press.
Floridi, Luciano. 2014. The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Οξφόρδη: Oxford University Press.
Galanter, Philip. 2003. «What Is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art Theory» Στο: Proceedings of the International Conference on Generative Art, 1-21. Μιλάνο: Generative Design Lab, Milan Polytechnic.
Galloway, Alexander R. 2006. Gaming: Essays on Algorithmic Culture. Μινεάπολη, MN: University of Minnesota Press.
Hill, Robin K. 2016. «What an Algorithm Is». Springer Philosophy & Technology 29,1: 35-59.
Kitchin,Rob. 2017. «Thinking critically about and researching algorithms». Information,Communication & Society 20,1: 14-29.
Kronfeldner, Maria. 2009. «Creativity Naturalized». The Philosophical Quarterly 59,237: 577-592.
Kroos, Christian. 2016. «The Art in the Machine» Στο: Robots and Art: Exploring and Unlikely Symbiosis.
Herath, Damith. Kroos, Christian. & Stelarc. επιμ., Σιγκαπούρη: Springer Cognitive Science and Technology. 19-25.
Manovich, Lev. 2002. The Language of New Media. Κέιμπριτζ, MA: MIT Press.
Mcculloch, Warren S. 1956. «Toward some circuitry of ethical robots or an observational science of the genesis of social evaluation in the mind-like behavior of artifacts». Acta Biotheoretica 11,3-4: 147-156.
Miyazaki, Shintaro. 2012. «Algorhythmics: Understanding Micro-Temporality in Computational Cultures». Computational Culture 2.
Montfort, Nick. Baudoin, Patsy. Bell, John. Bogost, Ian. Douglass, Jeremy. Marino, Mark C. Mateas, Michael. Reas, Casey. Sample, Mark. & Vawter, Noah. 2012. 10 PRINT CHR$ (205.5 + RND (1)): GOTO 10. Κέιμπριτζ, MA: MIT Press.
Moura, Leonel. & Pereira, Henrique G. 2014. «Dynamics of Data-Driven Design, A New Kind of Art [Based on Autonomous Collective Robotics]». Footprint 15: 25-32.
Moura, Leonel. 2004. «SymbioticArtManifesto». http://www.leonelmoura.com/manifesto.html (πρόσβαση 4 Απριλίου 2021).
Moura, Leonel. 2016. «Machines That Make Art». Στο: Robots and Art: Exploring an Unlikely Symbiosis. Herath, Damith. Kroos, Christian. & Stelarc. επιμ., Σιγκαπούρη: Springer Cognitive Science and Technology. 255-272.
Moura, Leonel. 2018. «Robot Art: An Interview with Leonel Moura». Arts 7,28: 1-5.
Moura, Leonel. http://www.leonelmoura.com/ (πρόσβαση 13 Μαρτίου 2021)
Negrotti, Massimo. επιμ., 1991. Understanding the Artificial: On the Future Shape of Artificial Intelligence. Λονδίνο: Springer-Verlag.
Paul, Christiane. 2015. Digital Art. Λονδίνο: Thames and Hudson Ltd.
Pease, Alison. & Colton, Simon. 2011. «On Impact and Evaluation in Computational Creativity: A Discussion of the Turing Test and an Alternative Proposal». Computing and Philosophy 1-8.
Rosheim, Mark E. 2006. Leonardo’s Lost Robots. Βερολίνο, Χαϊδελβέργη, Νέα Υόρκη: Springer.
Ruffino, Teresa. 2020. «Algorithmic Imagery: Interview with Mike Tyka Teresa Ruffino». Digicult, http://digicult.it/articles/algorithmic-imagery-interview-with-mike-tyka/ (πρόσβαση 21 Απριλίου 2021).
Russell, Stuart J. & Norvig, Peter. 1995. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Νιού Τζέρσεϊ: Prentice Hall Press.
Seaver, Nick. 2017. «Algorithms as Culture: Some Tactics for the Ethnography of Algorithmic Systems». Big Data & Society 1-12.
Steiner, Christopher. 2012. Automate this: How algorithms took over our markets, our jobs, and the world. Νέα Υόρκη: Portfolio.
Striphas, Ted. 2015. «Algorithmic culture». European Journal of Cultural Studies 18,4-5: 395–412. The Painting Fool. http://www.thepaintingfool.com/ (πρόσβαση 17 Απριλίου 2021)
Tyka, Mike. 2015. «The art of neural networks | Mike Tyka | TEDxTUM». YouTube βίντεο, 16:07. https://www.youtube.com/watch?v=0qVOUD76JOg
Tyka, Mike. https://miketyka.com/ (πρόσβαση 2 Μαΐου 2021)
Veale, Tony. & Cardoso, Amílcar F. 2019. Computational creativity: the philosophy and engineering of autonomously creative systems. Ελβετία: Springer Nature.
Wiggins,Geraint A. 2006. «A preliminary framework for description, analysis and comparison of creative systems». Journal of Knowledge Based Systems 19,7:449–458.
Wilson, Stephen. 2010. Art and Science. How Scientific Research and Technological Innovation are Becoming Key to 21th-Century Aesthetics. Λονδίνο: Thames & Hudson.
Zylinska, Joanna. 2020. AI Art Machine Visions and Warped Dreams. Λονδίνο: OpenHumanities Press.
Γέμτου, Ελένη. 2018. Τέχνη και Επιστήμη, Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη μέσα από την Επίδραση της Επιστήμης. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Καμπουρλάζος, Βασίλειος. & Παπακώστας, Γεώργιος. 2015. Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη, Αθήνα: ΣΕΑΒ.
Πατηνιώτης, Μανώλης. & Βογιατζής, Ηρακλής. 2020. «Φιλοσοφία των αλγορίθμων». 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης 1-8.
Πατηνιώτης, Μανώλης. επιμ. 2020. Εισαγωγή στις Ψηφιακές Σπουδές, Θεσσαλονίκη: Ροπή.
Σαντοριναίος, Μάνθος. Ζώη, Σταυρούλα. Δημητριάδη, Νεφέλη. Διαμαντόπουλος, Ταξιάρχης. Μπαρδάκος, Γιάννης. 2015. Από τις σύνθετες τέχνες στα υπέρμεσα και τους νέους εικονικούς-δυνητικούς
χώρους. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Τάσης, Θεοφάνης. 2019. Ψηφιακός ανθρωπισμός. Αθήνα: Αρμός.
Τσίχλας, Κωνσταντίνος. Μανωλόπουλος, Ιωάννης. & Γούναρης,
Αναστάσιος. 2015. Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.