Χρονικοποιώντας την παρουσία και «ανα-παρουσιάζοντας» το παρελθόν: Το τεχνο-τραυματικό συναίσθημα


Δημοσιευμένα: Apr 28, 2022
Ενημερώθηκε: 2022-04-28
Λέξεις-κλειδιά:
χρονικότητες των μέσων αρχαιολογία των μέσων ηχητικά μέσα μουσικές τεχνολογίες συναίσθημα
Wolfgang Ernst
Περίληψη

Το άρθρο αναπτύσσεται με επίκεντρο την ανθρώπινη χρονική αίσθηση, υποστηρίζοντας ότι αυτή η αίσθηση επηρεάζεται σε μικρο-φυσιολογικό και νευρωνικό επίπεδο και διεγείρεται γνωστικά από το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ της πολιτισμικά οικείας έννοιας του ιστορικού χρόνου και της ανα-παρουσιαστικής δύναμης των βάσει-σήματος και βάσει-συμβόλων χρονικών μηχανών. Η βασική υπόθεση είναι ότι υπάρχουν τραύματα της χρονο-πραγματικότητας που δεν προέρχονται από την ατομική ή την κοινωνική αλληλεπίδραση, αλλά προκαλούνται στους ανθρώπους από το ίδιο το σοκ των τεχνικών μέσων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Adorno, W. Theodor. 2006. Current of Music. Elements of a Radio Theory. Φρανκφούρτη: Suhrkamp Verlag.
Anderson, Ben. 2004. «Recorded Music and Practices of Remembering». Social and Cultural Geography 5.1: 3-20.
Angerer, Marie-Luise. 2007. Vom Begehren nach dem Affekt. Ζυρίχη και Βερολίνο: Diaphanes.
Barker, Timothy Scott. 2012. Time and the Digital. Connecting Technology, Aesthetics, and a Process Philosophy of Time. Ανόβερο: Dartmouth College Press.
Barthes, Roland. 1993. Camera Lucida. Λονδίνο: Vintage.
Benjamin, Walter. 1969. Illuminations. Νέα Υόρκη: Schocken Books.
Colombat, André Piuerre. 2001. «Deleuze and the Three Powers of Literature and Philosophy». Στο Deleuze and Guattari. Critical Assessments of Leading Philosophers, 207-222. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge.
Derrida, Jacques. 1998. Grammatology. Βαλτιμόρη: Johns Hopkins University Press.
Dijck, José Van. 2009. «Remembering songs through telling stories: Pop music as a resource for memory». Στο Sound Souvenirs: Audio Technologies, Memory and Social Practices, 107-199. Άμστερνταμ: Amsterdam University Press.
Doane, Mary Ann. 1990. «Information, Crisis, Catastrophe». Στο Logics of Television. Essays in Cultural Criticism, 222-239. Ιντιανάπολις: Indiana University Press.
Dolar, Mladen. 2006. A Voice and Nothing More. Λονδίνο: MIT Press.
Elsaesser, Thomas. 2007. Terror und Trauma. Zur Gewalt des Vergangenen in der BRD. Βερολίνο: Kulturverlag Kadmos.
Erlmann, Veit 2010. Reason and Resonance. A History of Modern Aurality. Νέα Υόρκη: Zone Books.
Ernst, Wolfgang. 2012. Chronopoetik. Zeitweisen und Zeitgaben technischerMedien. Βερολίνο: Kulturverlag Kadmos.
Freud, Sigmund. 1999. GesammelteWerke, Vol. XIII. Λονδίνο και Φρανκφούρτη: Fischer.
Jakobsen, Kjetil. 2010. «Anarchival Society». Στο The Archive in Motion. New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices, 127-154. Όσλο: Novus.
Massumi, Brian. 1996. «The Autonomy of Affect». Στο Deleuze: A Critical Reader, 217-239. Μασαχουσέτη και Οξφόρδη: Blackwell.
Miall, S. David. 1995. «Anticipation and feeling in literary response: A neuro-psychological perspective». Poetics 23: 275-298.
Mousoutzanis, Aris. 2010. «Introduction». ΣτοNew Media and the Politics of Online Communities, ix-xix. Φρίλαντ: Inter-Disciplinary Press.
Mousoutzanis, Aris. 2010. New Media and the Politics of Online Communities, 173-180. Φρίλαντ: InterDisciplinary Press.
Parikka, Jussi. 2012. What is Media Archaeology? Μάλντεν: Polity Press.
Peters, John Durham. 2004. «Helmholtz, Edison, and sound history» ΣτοMemory Bytes: History, Technology, and Digital Culture, 177-198. Ντάραμ και Λονδίνο: Duke University Press.
Pias, Claus. 2009. «Time of Non-Reality. Miszellen zum Thema Zeit und Auflösung». Στο Zeitkritische Medien, 267-282. Βερολίνο: Kulturverlag Kadmos.
Pinchevski, Amit. 2012. «The audiovisual unconsciousness: Media and trauma in the video archive for holocaust testimonies». Critical Inquiry 39.1: 142-166.
Powell, Barry. 1991. Homer and the Origin of the Greek Alphabet. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press.
Riis, Morten. 2012. Machine Music. A Media Archaeological Excavation. Ph.D. thesis, Aarhus University & The Royal Academy of Music Aarhus.
Røssaak, Eivind (επιμ.). 2010. The Archive in Motion: New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices. Ιστανμπούλ και Βοστόνη: Novus Press.
Sander, Uwe. 2008. «Die “fehlende Halbsekunde”». Στο HandbuchMedienpädagogik, 290-293. Βερολίνο και Νέα Υόρκη: Springer.
Schaeffer, Pierre. 1966. Traité des ObjetsMusicaux. Παρίσι: Seuil.
Schwartz, Tony. 1974. The Responsive Chord. Νέα Υόρκη: Anchor.
Sturm, Hertha. 1984. «Wahrnehmung und Fernsehen: Die fehlende Halbsekunde. Plädoyer für eine zuschauerfreundliche Mediendramaturgie». Media Perspektiven 1: 58–65.
Sturm, Hertha. 1991. Fernsehdiktate. Die Veränderung von Gedanken und Gefühlen. Ergebnisse und Folgerungen für eine rezipientenorientierteMediendramaturgie. Γκύτερσλο: Bertelsmann-Stiftung.
Sobchack, Vivian. 2011. «Afterword. Media Archaeology and Re-presencing the Past». Στο Media Archaeology. Approaches, Applications, and Implications, 323-333. Μπέρκλεϋ: University of California Press.
Thompson, Α. Emily. 1995. «Machines, music, and the quest for fidelity: Marketing the Edison phonograph in America 1877-1925». The Musical Quarterly 79: 131-171.
Uricchio, William. 2004. «Storage, simultaneity, and the media technologies of modernity». Στο Allegories of Communication: Intermedial Concern from Cinema to the Digital, 123-138. Νιου Μπάρνετ: John Libbey Publishing.
Wicke, Peter. 2008. «Das Sonische in der Musik». PopScriptum 10. https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/ handle/18452/21050/pst10_wicke.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Wiener, Norbert. 1948. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. Μασαχουσέτη: MIT Press.
Winthrop-Young, Geoffrey. 2015. «Siren recursions». Στο Kittler Now: Current Perspectives in Kittler Studies, 71-94. Κέιμπριτζ: Polity Press.