Επιθυμητική-ακρόαση και φετιχισμός της ακρόασης


Δημοσιευμένα: Mar 13, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
ήχος ακουστότητα ακρόαση επιθυμία φετιχισμός
François J. Bonnet
Περίληψη

Για αυτές και αυτούς που αφουγκράζονται τις φωνές των νεκρών, ο συγγραφέας αντλεί την ιδέα ότι η ψευδαίσθηση – την οποία αποφεύγει να ανάγει «ως μια εκδήλωση παθολογίας, είτε υστερική είτε σχιζοφρενική» – δεν είναι παρά «ένας τρόπος ακοής που λειτουργεί με βάση τα ίχνη», και μάλιστα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλη. Η ίδια βασική αρχή περί της διαίσθησης ισχύει και στην μυθοπλαστική ακρόαση. Ή στον φετιχισμό στην ακρόαση· μια έννοια που, από τον Αντόρνο και έκτοτε, έχει μειωθεί σε κλισέ: αλλά εδώ πρόκειται για έναν φετιχισμό που κάθε άλλο παρά παθολογικός είναι. Δηλαδή, ο φετιχισμός είναι στην πραγματικότητα συστατικό της ακρόασης στον βαθμό που η ακρόαση ίσως ουσιαστικά συνεπάγεται την υπερεκτίμηση του ηχητικού. Σε αυτό το άρθρο, βρίσκονται μερικές αξιοσημείωτες ίδεες που ανανεώνουν τον προβληματισμό σχετικά με την αξία: την αξία της ακρόασης, και την αξία στην ακρόαση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Adorno, W. Theodor. 1985. «On the fetish-character in music and the regression of listening». Στο The Essential Frankfurt School Reader, 270-299. Νέα Υόρκη: Continuum.
Assoun, Paul-Laurent. 1994. Le Fetichisme. Παρίσι: PUF.
Barthes, Roland. 1985. «Listening». Στο The Responsibility of Forms. Νέα Υόρκη: Hill and Wang.
Bataille, George. 2001. Story of the Eye. Λονδίνο: Penguin Classics.
Bataille, George. 2006. «The modern spirit and the play of transpositions». ΣτοUndercover Surrealism, 241-243. Κέιμπριτζ: The MIT Press.
Baudelaire, Charles. 1956. «The Salon of 1859». Στο The Mirror of Art: Critical Studies by Baudelaire. Νέα Υόρκη: Doubleday Anchor.
Baudrillard, Jean. 1996. The System of Objects. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Verso.
Chraïbi, Said. 2005. «Fetichisation de la pulsion invocante en pulsion audio-phonatoire». Στο Psychologie Clinique 19: Lo Voix Dons la Rencantre Clinique. Παρίσι: Harmattan.
Combarieu, Jules. 1919. Music: Its Laws and Evolution. Νέα Υόρκη: D. Appleton and Company.
Comte de Lautréamont. 1978. Moldoror. Λονδίνο: Penguin Classics.
de Sade, Marquis. 1966. The 120 Days of Sodom. Νέα Υόρκη: Grove Weidenfeld.
Diederichsen, Diedrich. 2007. «Entendre la couleur-Le big band de Matthew Herbert». Στο Argument son-De Britney Spears 6 Helmut Lachenmann: Critique Electraacaustique de la Societe et Autres Essais sur la Musique. Ντιζόν: Les Presses du Reel.
Freud, Sigmund. 1953. «Three Essays on Sexuality». Στο The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. vol. VII. Λονδίνο: The Hogarth Press.
Gosselin, Sophie. 2003. «Le fetichisme, de Michel de Certeau a Karl Marx». Atelier Philosophique 5. www.apo33.org.
Hesse, Hermann. 2003. Peter Camenzind: A Navel. Νέα Υόρκη: Picador.
Huysmans, Joris-Karl. 1998. Against Nature. Οξφόρδη: Oxford University Press.
Kafka, Franz. 1995. The Complete Stories. Νέα Υόρκη: Schocken Books.
Lyotard, Jean-François. 1993. Libidinal Economy. Μπλούμινγκτον: Indiana University Press.
Marx, Karl. 1990. Capital Volume I. Λονδίνο: Penguin Classics.
Mauss, Marcel. 2016. «Art and myth according to Wilhelm Wundt». Στο Saints, Heroes, Myths and Rites: Classic Durkheimian Studies of Religion and Society, 17-38. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge.
Klossowski, Pierre. 2017. Living Currency. Λονδίνο: Bloomsbury.
Pelé, Gérard. 2007. lnesthetiques Musicales au XXe Siecle. Παρίσι: I DEAT-CNRS/ Universite Paris 1/L’ Harmattan.
Ranciere, Jacques. 2008. Le Spectateur Emancipe. Παρίσι: La Fabrique.
Ribettes, Jean Michel. 1999. «Dans le defaut de l’obj et religieuse. Economique et sexuel». Στο Fetiches & Fetichismes: Catalogue of the Exhibition at Passage de Retz. Παρίσι: Passage de Retz/Editions Blanche.
Satie, Eric. 1980. «Memoirs of an amnesiac». Στο The Writings of Erik Satie. Λονδίνο: Eulenburg Books.
Thévoz, Michel. 1996. Le Miroir infidele. Παρίσι: Minuit.
Toop, David. 1995. Ocean of Sound: Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary Worlds. Λονδίνο: Serpent’s Tail.