Επαναορίζοντας τους ηχητικούς περιπάτους ως εικονικά, ψηφιακά και υβριδικά ηχοτοπία


Δημοσιευμένα: Mar 13, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
ηχητικοί περίπατοι Ακουστική Οικολογία ηχοτοπία ηχητική τέχνη ακουστική κουλτούρα
Κατερίνα Ταλιάννη
Περίληψη

Στο παρόν άρθρο μελετώ το αστικό περιβάλλον μέσα από τις διαστάσεις του ήχου για να επαναπροσδιορίσω τη σημασία των ηχητικών περιπάτων στο πεδίο της τέχνης του ήχου. Ως εκ τούτου, στο κείμενο αναφέρομαι σε μελέτες της ακουστικής κουλτούρας σε συνδυασμό με θεωρητικές πτυχές της κοινωνιολογίας, των πολιτισμικών σπουδών, της ανθρωπολογίας, της φιλοσοφίας, της γεωγραφίας και της μουσικολογίας που αποτελούν το διεπιστημονικό πεδίο των Σπουδών Ήχου. Συζητώ παραδείγματα έργων ηχητικής τέχνης που καταδεικνύουν την ανάπτυξη των εικονικών, ψηφιακών και υβριδικών ηχοτοπίων ως ηχητικών χωρικοτήτων και τεχνολογικών χρονικοτήτων, που σχηματίζονται από τη συνένωση χωρικών, ακουστικών και πληροφοριακών στρωμάτων, μικτών πραγματικοτήτων και εικονικών τοπίων. Τα έργα στα οποία αναφέρομαι χρησιμοποιούν μεθόδους ακρόασης, ηχογράφησης πεδίου και σχεδίασης ήχου για να οραματιστούν μελλοντικές, μυθοποιητικές, και εναλλακτικές μορφές των αστικών χώρων. Στην παρούσα μελέτη, έτσι, αντιλαμβάνομαι τον ήχο ως ένα θεμελιώδες στοιχείο της σχέσης μας με τους άλλους και με τον κόσμο, και διερευνώ το πως οι τρέχουσες περιβαλλοντικές, κοινωνικοπολιτικές, πολιτιστικές και οικονομικές διαστάσεις της κοινωνίας μας μπορούν να αποτυπωθούν και να μελετηθούν μέσω του ήχου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Anderson, Ben, και John, Wylie. 2009. «On Geography and Materiality». Environment and Planning 41: 318-36.
Augoyard, Jean-François & Torgue, Henri. 2006. Sonic Experience: A Guide to Everyday Sounds. Edited by H. Augoyard, J. F., & Torgue. McGill-Queen’s Press-MQUP.
Barbanti, Roberto. 2004. «Meccanicismo e determinismo: Ovvero come lo sguardo, fissandosi sullecose, ha prodotto una visione del mondo riduttiva». Στο Ecologia dellaMusica. Saggi sul Paesaggio Sonoro, 79-99. Ρώμη: Donzelli.
Basso, Keith H. 1996. Wisdom Sits in Places: Landscape and Language among the Western Apache. Αλμπουκέρκη: University of New Mexico Press.
Behrendt, Frauke. 2010. Mobile Sound: Media Art in Hybrid Spaces. Μπρίστολ: University of Sussex.
Biserna, Elena. 2017. «SoundBorderscapes: Vers Une Écoute Critique de La Frontière». AntiAtlas Journal 2. www.antiatlas-journal.net/02-soundborderscapes-vers-une-ecoute-critique-de-la-frontiere.
Braidotti, Rosi. 2011. Nomadic Theory: The Portable RosiBraidotti. Νέα Υόρκη: Columbia University Press.
Bull, Michael. 2004. «Thinking about Sound, Proximity, and Distance in Western Experience: The Case of Odysseus’s Walkman». Στο Hearing Cultures: Essays on Sound, Listening and Modernity, 173-90. Οξφόρδη: Berg.
Bull, Michael. 2005a. «Auditory». Στο Sensorium: Embodied Experience, Technology, and Contemporary Art. Κέιμπριτζ: The MIT Press.
Bull, Michael. 2005b. «No Dead Air! The IPod and the Culture of Mobile Listening». Leisure Studies 24(4): 343–55. https://doi.org/10.1080/0261436052000330447.
Bull, Michael. 2007. Sound Moves: IPod Culture and Urban Experience. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge.
Butler, Toby. 2006. «A Walk of Art: The Potential of the Sound Walk as Practice in Cultural Geography». Social & Cultural Geography 7(6): 889-908. https://doi.org/10.1080/14649360601055821.
Calvino, Italo. 1974. Invisible Cities. Νέα Υόρκη: Harcourt Brace Jovanovich.
Connor, Stephen. 1997. «The Modern Auditory I». Στο Rewriting the Self: Histories from the Renaissance to the Present, 203-23. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge.
Deleuze, Gilles, και Felix Guattari. 1987. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Μινεάπολη και Λονδίνο: University of Minnesota Press.
Drever, John Levack. 2017. «Soundwalking: Aural Excursions into the Everyday». Στο The Ashgate Research Companion to Experimental Music, 181-210. Λονδίνο: Routledge.
Droumeva, Milena. 2017. «Soundmapping as Critical Cartography: Engaging Publics in Listening to the Environment.» Communication and the Public 2(4): 335-351.
Goh, Annie. 2017. «Sounding Situated Knowledges: Echo in Archaeoacoustics». Parallax 23(3): 283-304.
Haraway, J. Donna. 2016. Staying with the Trouble. Ντουράμ: Duke University Press.
Kane, Brian. 2015. «Sound Studies without Auditory Culture: A Critique of the Ontological Turn». Sound Studies 1(1): 2-21.
LaBelle, Brandon. 2010. Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday. Λονδίνο: A&C Black.
LaBelle, Brandon. 2016. «Restless Acoustics, Emergent Publics». Στο The Routledge Companion to Sounding Art, 275-86. Λονδίνο: Routledge.
LaBelle, Brandon. 2018. Sonic Agency: Sound and Emergent Forms of Resistance. Λονδίνο: Goldsmiths Press.
Marcus, Ε. George. 2012. «The Legacies of Writing Culture and the near Future of the Ethnographic Form: A Sketch». Cultural Anthropology 27(3): 427-45.
McCartney, Andra. 2014. «Soundwalking: Creating Moving Environmental Sound Narratives». Στο The Oxford Handbook of Mobile Music Studies, Volume 2, 212-237. Νέα Υόρκη: Oxford University Press.
Myers, Misha. 2011. «Vocal Landscaping: The Theatre of Sound in Audiowalks». Στο Theatre Noise: The Sound of Performance, 70-81. Νιούκαστλ: Cambridge Scholars Publishing.
O’Callaghan, Casey. 2009. Sounds: A Philosophical Theory. Οξφόρδη: Oxford University Press.
Ouzounian, Gascia. 2017. «Editorial. Rethinking Acoustic Ecology: Sound Art and Environment». Evental Aesthetics 6(1): 4-23.
Psarras, Bill. 2013 «Hybrid walking as art: Approaches and art practices on revealing the emotional geographies of Tube stations.» Στα πρακτικά του 2nd Hybrid City ‘Subtle Revolutions’ International Conference: 415-422.
Revill, George. 2016. «How Is Space Made in Sound? Spatial Mediation, Critical Phenomenology and the Political Agency of Sound». Progress in Human Geography 40(2): 240-56.
Schafer, R. Murray. 1977. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Ρότσεστερ: Destiny Books.
Sterne, Jonathan. 2003. The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction. Ντουράμ και Λονδίνο: Duke University Press.
Thrift, Nigel. 2008. Non-Representational Theory: Space, Politics, Affect. Λονδίνο: Routledge.
Truax, Barry. 1999. Handbook for Acoustic Ecology. Μπερνάμπι: Cambridge Street Publishing. http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/index.html
Truax, Barry. 2012. «From Soundscape Documentation to Soundscape Composition». Στο Proceedings of the Acoustics 2012 Nantes Conference: 11th Congrès Français D’Acoustique. http://conforg.fr/ acoustics2012/cdrom/data/articles/000873.pdf
Truax, Barry. 2016. «Acoustic Space, Community, and Virtual Soundscapes». Στο The Routledge Companion to Sounding Art, 273-84. Λονδίνο: Routledge.
Voegelin, Salomé. 2010. Listening to Noise and Silence. Towards a Philosophy of Sound Art. Νέα Υόρκη και Λονδίνο: Continuum.
Westerkamp, Hildegard. 1974. «Soundwalking». Sound Heritage 3(4): 18-27.