Επιθυμία και Αποξενωμένη Οικειότητα Το «Grindr» και η επιτέλεση της σεξουαλικότητας


Δημοσιευμένα: Σεπ 24, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Grindr ψηφιακές επαφές ψηφιακή δυστοπία σεξουαλικότητα και επικοινωνία queer πόθος queer επιθυμία
Σταύρος Σταύρου Καραγιάννης
https://orcid.org/0000-0003-4306-5907
Περίληψη

Το άρθρο επιχειρεί μια θεωρητική προσέγγιση στην εφαρμογή γνωριμιών «Grindr» ενσωματώνοντας την προσωπική εμπειρία του συγγραφέα μέσα στο επιχείρημα. Σκοπός του άρθρου δεν είναι να ασκήσει αρνητική κριτική στην εφαρμογή και να την απορρίψει, αλλά ούτε και να την επιδοκιμάσει και να την εξυμνήσει. Αυτό που επιχειρείται είναι ένας αναστοχασμός πάνω στις προεκτάσεις της τεράστιας επίδρασης της εφαρμογής και μια αξιολόγηση της πολιτισμικής και πολιτικής της σημασίας. Η έρευνα του άρθρου γίνεται μέσα σε πλαίσια που λαμβάνουν υπόψιν ένα ιστορικό πλαίσιο αγώνων της κοινότητας ατόμων με διαφορετική σεξουαλικότητα (ΛΟΑΤΚΙ), και ένα πολιτισμικό πλαίσιο όπου η ψηφιακή επικοινωνία είναι δεδομένη. Ακριβώς επειδή είναι δεδομένη και αναπόφευκτη, όπως είναι και για πολλά άτομα η επιτακτική ανάγκη που επιφέρει η ερωτική επιθυμία, το άρθρο προτείνει μια αναθεώρηση των ερωτημάτων που τίθενται για το «Grindr». Τα πολιτικά ζητήματα που προξενεί η ψηφιακή επικοινωνία σε θέματα ταυτότητας και σχέσεων, αλλά και αναζήτησης ερωτικών συντρόφων, χρήζουν προσοχής και αφύπνισης. Η εφαρμογή προσφέρει δυνατότητες αλλά ενέχει και σοβαρούς περιορισμούς που συνδέονται με συστημικά πλαίσια όπως η πατριαρχία. Είναι λοιπόν απαραίτητη η κριτική αξιολόγηση της εφαρμογής «Grindr» ως ψηφιακού μέσου αλλά και ως σημαντικής εξέλιξης στη σεξουαλική ιστορία της εποχής μας.


 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βιβλία
Μπάουμαν, Ζύγκμουντ. 2021. Ρευστή αγάπη: Για την Ευθραυστότητα των Ανθρωπίνων Δεσμών. Αθήνα: Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
Reilly, Dominic James. 2020. Gay men, Grindr, and the racialisation of ‘desire as sexuality’: a psychosocial investigation. Αδημοσίευτη Διατριβή. https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/45864/)
Roach, Tom. 2021. Screen Love: Queer Intimacies in the Grindr Era. Albany: State University of New York Press.
Turkle, Sherry. 2011. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, Νέα Υόρκη: Basic Books.
Άρθρα σε περιοδικά
Bryan, Austin. 2019. «Kuchu activism, queer sex-work and “lavender marriages,” in Uganda’s virtual LGBT safe(r) spaces». Journal of Eastern African Studies 13(1): 90–105. https://doi.org/10.1080/17531055.2018.1547258
Bonner-Thompson, Carl. 2017. «”The meat market”: production and regulation of masculinities on the Grindr grid in Newcastle-upon-Tyne, UK». Gender, Place & Culture 24:11, 1611-1625. https://doi.org/10.1080/0966369X.2017.1356270
Cassidy, Elija & Wang, Wilfred Yang. 2018. «Gay men’s digital cultures beyond Gaydar and Grindr: LINE use in the gay Chinese diaspora of Australia». Information, Communication & Society, 21:6, 851-865. https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1437201
Choi EP-H, Wong JY-H, Lo HH-M, Wong W, Chio JH-M, Fong DY-T (2016) «The Impacts of Using Smartphone Dating Applications on Sexual Risk Behaviours in College Students in Hong Kong». PLoS ONE 11(11): e0165394. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0165394
Conner, Τ. Christopher. 2019. «The Gay Gayze: Expressions of Inequality on Grindr». The Sociological Quarterly 60(3): 397-419. https://doi.org/10.1080/00380253.2018.1533394
Dasgupta, K. Rohit. 2022. «‘Grindr is basically interactive porn’: ethnographic observations from Kolkata on queer intimacies and ‘pic exchange’ on Grindr and PlanetRomeo». Porn Studies 9(3): 339-345. https://doi.org/10.1080/23268743.2022.2040384
Kokas, A. (2022). «Data Trafficking and the International Risks of Surveillance Capitalism: The Case of Grindr and China». Television & New Media 00(0). https://doi.org/10.1177/15274764221137250
Tziallas, Evangelos. 2015. «Gamified Eroticism: Gay Male “Social Networking” Applications and Self-Pornography». Sexuality & Culture 19: 759-775. https://doi.org/10.1007/s12119-015-9288-z
Evripidou, Dimitris. 2020: «The interrelationship among Cypriot Greek, Standard Modern Greek, and masculinity: doing straight (-acting) masculinity on Grindr». Journal of Multilingual and Multicultural Development. https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1800020
Karayanni, Stavros Stavrou. 2018. «Anamnesis and queer poe(/li)tics: Dissident sexualities and the erotics of transgression in Cyprus». Journal of Greek Media & Culture, 4(2): 239-254. https://doi.org/10.1386/jgmc.4.2.239_1
Άρθρα σε συλλογικούς τόμους
Ντάβου, Μπετίνα. 2007. «Από τον καθρέφτη στην οθόνη: Σκέψεις για την ψυχική ανάπτυξη του παιδιού στο διαμεσολαβημένο κόσμο». Στο Θέματα ψυχοδυναμικής και ψυχοκοινωνικής παιδοψυχιατρικής. Α’ Τόμος, 159-178. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης.
Χρυσοστόμου, Ανδρέας & Αγγελική, Γαζή. 2022. «Δυνητικός Εαυτός και Ψηφιακή Σεξουαλική Ταυτότητα Ανδρών Χρηστών Γεωκοινωνικών Εφαρμογών Γνωριμιών. Μελέτη Περίπτωσης: GRINDR». Στο Σημείο Δι-επαφής: Συντροφικότητα και σχέσεις οικειότητας στην ψηφιακή εποχή, 107-145. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
Kamenou, Nayia. 2011. «Queer in Cyprus». Στο Queer in Europe (Queer Interventions Series), 25-40. Surrey: Ashgate.
YouTube Video
Halberstam, Jack and Zach Stafford. “Talk: Queer Narratives with Zach Stafford and Jack Halberstam”. Museum of Contemporary Art Chicago, February 21, 2019. YouTube video, 1:20. https://www.youtube.com/watch?v=zozvOeRtuUc.