Αρχείο Έλλης Παπαδημητρίου


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1999
Ιωάννα Πετροπούλου
Περίληψη

Les papiers de la poétesse Ellie Papadimitriou ( 1906-1993) sont déposés aux
Archives du Centre d’Etudes d’Asie Mineure depuis 1998.
La publication d’un catalogue descriptif dans ce volume nous permet de
constater que ce matériel très riche décrit expréssivement le large éventail de
ses intérêts: musique, peinture, photographie, littérature et surtout la
politique sous forme de pamphlets, articles, livres.
Papadimitriou, née à Smyme d’une famille bourgeoise, s’engagea après
1922 a la cause de la Gauche, comme jeune intellectuelle. Plus tard, pendant
l’occupation Allemande, au Moyen Orient, elle fut prise pour ses idées.
Ό Κοινός Λόγος son oeuvre par excellence, une collection de récits oraux,
se base sur les témoignages de ceux qui participèrent aux grands événements
historiques du 20ème siècle: échange des populations, deuxieme guerre
mondiale, guerre civile: ce sont des narrations du côté des vaincus.
Elle était sensible a tout ce qui se rapportait à la voix humaine, à la voix
populaire. Sa créativité s’orienta vers la poésie, la chanson, le théâtre et
l’histoire orale. Dans la présente Introduction, Μικρός οδηγός πλεύσης, nous
essayons de mettre en valeur:
1° le caractère politique du Κοινός Λόγος
2° la relation entre l’histoire orale et sa formation scientifique au Centre
d’Études d’Asie Mineure. Car Ellie était dans sa jeunesse un des pionniers
qui depuis 1930 travaillaient exhaustivement auprès de Melpo Merlier, en
équipe in situ dans les quartiers des expatriés venus d’Asie Mineure. Dans
cette «expédition de sauvetage» du trésor culturel et linguistique des réfugiés
naît le grain, l’idée primordiale du Κοινός Λόγος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)