Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Φιλίππου Αριστοβούλου ανθολόγιο: Θεολογική Σχολή Χάλκης 1853-1856


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1985
Ιωάννα Πετροπούλου
Περίληψη

Nous présentons ici une anthologie du milieu du XIXème siècle, qui
appartient à un jeune étudiant de l’École Théologique de Chalki, Philippe
Aristovoulo: il s’agit d’une collection de textes de contenu théologique,
mais de provenance laïque, ayant comme fonction principale la formation
de l’élève en tant qu’orateur —orientation qui, d’ailleurs, se trouve en 

plein accord avec les buts de cette institution qui constitue un des principaux
noyaux d’instruction de la foi orthodoxe.
La pensée initiale fut ici de traiter ces textes comme témoignage impersonnel
sur les mentalités d’un certain milieu historique et sur les mouvements
sociaux qui l’ont déterminé, dans l’espace du nouvel état
hellénique ainsi que dans les clivages des grecs orthodoxes de la capitale
de l’Empire Ottoman: les textes pouvaient être ainsi analysés indépendamment
de la personnalité de leur porteur.
Cependant, comme nous avons eu la chance d’approfondir notre savoir
d’après les quatres volumes de ses lettres (1850-1904) déposées au Centre
d’Études d’Asie Mineure, cette anthologie nous incite à déchiffrer les
éléments primordiales de sa vie intellectuelle au moment de sa formation,
en les projettant dans l’ensemble de sa vie ultérieure: ce futur orateur de
la foi chrétienne orthodoxe devint un des fervents propagateurs d’une
culture néohellénique aux peuples chrétiens turcophones de l’Anatolie.
Ainsi, l’étude parallèle des textes qui appartiennent à des périodes
différentes, nous permet d’enrichir notre champ de connaissances, en
suivant un trajet à double sens— de l’anthologie aux lettres et vice versa:
nous avons essayé ici de puiser les possibilités d’une telle approche.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)