Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Η ιστορία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας του Joseph Hammer von Purgstall στα Ελληνικά (1870-1874): Το ασυνεχές μεταφραστικό εγχείρημα


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2008
Ιωάννα Πετροπούλου
Περίληψη

L’oeuvre de J. Hammer von Purgstall, Geschichte des Osmanischen Reiches
parue en 1827-1835 en allemand, en dix volumes, fut traduite en plusieurs
langues européennes au 19ème siècle. En Grèce, après avoir été présentée
en miettes, cette oeuvre classique a été éditée en 1870-1874 à Athènes, en
six volumes. Son traducteur, Constantin S. Krokidas, malgré l’aide financière
sollicitée d’un homme de lettres comme Ioannis G. Gennadios, n’a pas réussi
à imprimer le reste.
Cet article se propose de donner une explication en ce qui concerne le
refus de la nation grecque envers son passé historique récent, c’est-à-dire le
refus de l’état national à accepter son héritage de l’«ancien régime», celui
de l’Empire Ottoman. L’instauration de Byzance dans l’idéologie néohellénique
ainsi que la valorisation de la prise de Constantinople comme 

l’événement par excellence de l’historiographie nationale, ont joué un rôle
primordial pour que la version grecque de la Geschichte des Osmanischen
Reiches pendant la décennie de 1870 reste, finalement, inachevée.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)