Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας (ΔΧΑΕ) είναι ένα έγκριτο διεθνές περιοδικό που εκδίδεται σε ετήσια βάση από τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Xάρη στη μακροχρόνια παρουσία του και τις υψηλής ποιότητας δημοσιεύσεις που περιέχει, έχει πλέον καθιερωθεί διεθνώς ως ένα από τα πιο έγκυρα επιστημονικά όργανα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Στο περιοδικό δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο θέματα παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και αρχαιολογίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα και το διεπιστημονικό χαρακτήρα των δημοσιεύσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης των μελετών που υποβάλλονται προς δημοσίευση, οι αυστηροί κανονισμοί και η διαδικασία δημοσίευσης του περιοδικού εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο των δημοσιεύσεων στο Δελτίον.

 

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Οι μελέτες που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ως προς τη θεματολογία και την επιστημονική αρτιότητα αποστέλλονται για αξιολόγηση σε δύο (2) ανώνυμους κριτές, οι οποίοι αγνοούν την ταυτότητα του συγγραφέα. Σε περίπτωση διισταμένων αξιολογήσεων, η εργασία αποστέλλεται και σε τρίτο κριτή. Οι μελέτες που εγκρίνονται για δημοσίευση πρέπει στη συνέχεια να προσαρμοστούν από τους συγγραφείς σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την τελική υποβολή», που παρατίθενται στο πεδίο «Οδηγίες για τους συγγραφείς».

 

Συχνότητα δημοσίευσης

Το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας δημοσιεύεται σε ετήσια βάση κάθε Μάιο.

Συνεργάτες για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του Δελτίου

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία: τη γενική επιμέλεια είχαν οι Σοφία Καλοπίση-Βέρτη και Αναστασία Δρανδάκη. Υποστήριξη στη σύνταξη των κειμένων προσέφερε η Παγώνα Παπαδοπουλου. Οι Πόλυ Μουγκογιάννη, Άννα Τακούμη και Κέλλυ Τασσογιαννοπούλου αποτύπωσαν τα μεταδεδομένα του Δελτίου και διενήργησαν τον έλεγχο των ψηφιακών αρχείων. Η Κατερίνα Μακρυνικόλα προσέφερε γραμματειακή υποστήριξη και ο Βασίλης Λάμπρου διαχειριστική υποστήριξη.

Εκ Μέρους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης: Την ευθύνη του έργου και τη γενική επιμέλεια είχε η Εύη Σαχίνη. Η Βικτωρία Τσουκαλά συντόνισε τις εργασίες. Ο Νίκος Χούσσος ήταν ο τεχνικός υπεύθυνος, η  Ράνια Σταθοπούλου επέβλεψε την ανάπτυξη εφαρμογών. Υπεύθυνος για την ανάπτυξη και λειτουργία της υποδομής συστημάτων ήταν ο Παναγιώτης Σταθόπουλος και οι Αλέξανδρος Σούμπλης και Χρυσόστομος Νανάκο ήταν οι διαχειριστές συστημάτων και βάσεων δεδομένων.Την ψηφιοποίηση επιμελήθηκε ο Γιάννης Βουλγαράκης, την ψηφιακή επεξεργασία ο Θεόδωρος Μελαχροινίδης και τον εικαστικό σχεδιασμό η Δήμητρα Πελεκάνου. Κείμενα επιμελήθηκε και μετέφρασε η Ιωάννα Δούτσου.

Εικόνα κεφαλίδας

Από λειτουργικό κώδικα του 17ου αι. της Συλλογής της ΧΑΕ [ΧΑΕ 85 (6485), σήμερα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, αρ. ΒΧΜ 01621], φ. 1β και 2α.

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Συντελεστής

Η ετήσια έντυπη έκδοση του Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας πραγματοποιείται χάρη στη χορηγία του ΥΠΠΟΤ.

Η ηλεκτρονική έκδοση του Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας πραγματοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η ανάπτυξή της χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας, Φάση Δ-Κοινωνικά Δίκτυα» με ανάδοχο το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κρατικούς πόρους

Ιστορικό περιοδικού

Το πρώτο Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας εκδόθηκε τo 1892 ως επιστημονικό όργανο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (έτος ίδρυσης 1884). Ως το 1911 δημοσιεύτηκαν δέκα τεύχη, τα οποία συντάσσονταν σχεδόν αποκλειστικά από τον τότε Γραμματέα της Εταιρείας Γεώργιο Λαμπάκη. Τα τεύχη της πρώτης εκδοτικής περιόδου περιλάμβαναν τα πρακτικά της Εταιρείας, περιγραφές των νέων αποκτημάτων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και αναφορές στις περιοδείες του Λαμπάκη «ανά τον χριστιανικόν κόσμον».

Μετά από μία μακρά διακοπή της έκδοσης του περιοδικού που ακολούθησε το θάνατο του Λαμπάκη (1914), το Δελτίον επανεκδόθηκε από το 1924 έως το 1927. Η δεύτερη αυτή εκδοτική περίοδος του περιοδικού αποτελείται από τέσσερις τόμους που περιλαμβάνουν πλέον εκτός των πρακτικών της Εταιρείας και σχετικές επιστημονικές συμβολές.

Την τρίτη εκδοτική περίοδο εκπροσωπούν τα τέσσερα τεύχη που δημοσιεύτηκαν από το 1932 μέχρι το 1938 με τον τίτλο Πρακτικά της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ως παράρτημα του περιοδικού Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher, που εξέδιδε ο τότε Πρόεδρος της Εταιρείας Νίκος Α. Βέης.

Ο πρώτος τόμος της τέταρτης περιόδου εκδόθηκε το 1959. Έκτοτε δημοσιεύεται τακτικά και από το 2000 ετησίως ένας τόμος του Δελτίου, ο οποίος παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Συμποσίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ορισμένοι από τους τόμους της τέταρτης περιόδου είναι αφιερωμένοι στη μνήμη σημαντικών ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

Από το 2011 το Δελτίον δημοσιεύεται και σε ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, κάθε Μάιο, με αφορμή το ετήσιο Συμπόσιο της ΧΑΕ.

Η ηλεκτρονική έκδοση του Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας πραγματοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος έκδοσης, που αφορά τις τεχνικές, λειτουργικές και εικαστικές παραμετροποιήσεις του λογισμικού OJS, καθώς και οι απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ηλεκτρονική διάθεση του περιοδικού στο σύνολό του (οργάνωση και προτυποποιημένη διάθεση μεταδεδομένων, ψηφιοποιήσεις παλαιών τευχών, εκπαίδευση, προτυποποίηση εκδοτικών διαδικασιών κ.λπ.)   πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ.

Το ΕΚΤ παρέχει το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον στη δικτυακή του υποδομή και υποστηρίζει την ΧΑΕ για τη συνέχιση της ηλεκτρονικής έκδοσης του Δελτίου. Κοινοί στόχοι των δύο φορέων είναι η ανάδειξη και διατήρηση του επιστημονικού περιεχομένου του Δελτίου,  η ενίσχυση της πρόσβασης σε αυτό και η ανοικτή διάθεσή του για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.