Πληροφορίες για Υπευθύνους βιβλιοθηκών

Ενθαρρύνουμε τους βιβλιοθηκονόμους να συμπεριλάβουν αυτό το περιοδικό στον κατάλογο των ηλεκτρονικών περιοδικών της βιβλιοθήκης τους.