Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΜΕ ́/45ο ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤIΟΥ της ΧΑΕ (2025)

2022-01-28

Προθεσμία υποβολής: Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αποφάσισε να προβεί στην προετοιμασία του ΜΕ΄/45ου τόμου του Δελτίου της ΧΑΕ (2025)

Στον τόμο, μπορούν να υποβληθούν προς δημοσίευση πρωτότυπες μελέτες στο πεδίο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης (300-1830). Σύμφωνα με τον κανονισμό του Δελτίου, κάθε μελέτη τίθεται στην κρίση δύο ανώνυμων κριτών, τους οποίους ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΕ.

Οι συνδρομές για τα 2 τελευταία τεύχη του Δελτίου έχουν ενεργοποιηθεί

2016-05-06

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε τώρα να εγγραφείτε ως συνδρομητές στο Δελτίον της ΧΑΕ, ώστε να έχετε πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων και των 2 τελευταίων τόμων του Δελτίου).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για την εγγραφή σας ως συνδρομητές, επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα.