ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΜΕ ́/45ο ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤIΟΥ της ΧΑΕ (2024)

2022-01-28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΜΕ ́/45ο ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ της ΧΑΕ (2024) 

Προθεσμία υποβολής: Τρίτη, 30 Μαΐου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αποφάσισε να προβεί στην προετοιμασία του ΜΕ΄/45ου τόμου του Δελτίου της ΧΑΕ (2024)

Στον τόμο, μπορούν να υποβληθούν προς δημοσίευση πρωτότυπες μελέτες στο πεδίο της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης (300-1830). Σύμφωνα με τον κανονισμό του Δελτίου, κάθε μελέτη τίθεται στην κρίση δύο ανώνυμων κριτών, τους οποίους ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΕ.

Οι μελέτες που υποβάλλονται πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες για τους συγγραφείς: http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/about/submissions#authorGuidelines

Οι μελέτες υποβάλλονται χωρίς να σημειώνεται το όνομα του/της συγγραφέα, ή να υποδηλώνεται η ταυτότητά του στις υποσημειώσεις και χωρίς ευχαριστίες, σε ένα ενιαίο αρχείο σε μορφή Pdf και σε μορφή Word στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δελτίου της ΧΑΕ:

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/about/submissions#onlineSubmissions

Το ενιαίο αρχείο θα περιλαμβάνει με αυτή τη σειρά: (α) τον τίτλο της μελέτης στα ελληνικά και αγγλικά σε πεζά, (β) τη σύντομη περίληψη 80 λέξεων στα ελληνικά και αγγλικά, (γ) τις λέξεις κλειδιά στα ελληνικά και αγγλικά σχετικά με τη χρονολογική περίοδο, το γενικό και το ειδικό θέμα, τον γεωγραφικό ή άλλο προσδιορισμό, (δ) το κείμενο με τις υποσελίδιες υποσημειώσεις κατά το σύστημα έκδοσης του Δελτίου της ΧΑΕ, (ε) την εκτενή περίληψη 1.000 λέξεων στα αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά ή ιταλικά, (στ) τον κατάλογο των εικόνων με τις επεξηγήσεις, την προέλευσή τους και τα δικαιώματα δημοσίευσης, και (ζ) στο τέλος του αρχείου θα ενσωματώνονται οι εικόνες (μία σε κάθε σελίδα).

Μετά την αποδοχή της μελέτης για δημοσίευση, υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το τελικό κείμενο με το όνομα και την ιδιότητα του/της συγγραφέα στα ελληνικά και αγγλικά, και τις ευχαριστίες μαζί με το συνοδευτικό υλικό της εικονογράφησης που πρέπει να υποβληθεί σε αρχεία υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 300 dpi).

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την καθιερωμένη διεθνή πρακτική, οι συγγραφείς των οποίων οι μελέτες εγκρίνονται προς δημοσίευση καλούνται να καταθέσουν τις απαραίτητες άδειες για τη μελέτη και τη δημοσίευση του εικονογραφικού υλικού, καθώς και να υπογράψουν με τη ΧΑΕ σύμβαση, με την οποία διευκρινίζονται τα ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων και της ΧΑΕ.

 

Συγγραφείς οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό, ακολουθώντας τις οδηγίες στη διεύθυνση:

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/user/register

 

Δείτε το έγγραφο εδώ