Το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας (ΔΧΑΕ) είναι ένα έγκριτο διεθνές περιοδικό που εκδίδεται σε ετήσια βάση από τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Xάρη στη μακροχρόνια παρουσία του και τις υψηλής ποιότητας δημοσιεύσεις που περιέχει, έχει πλέον καθιερωθεί διεθνώς ως ένα από τα πιο έγκυρα επιστημονικά όργανα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Στο περιοδικό δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο θέματα παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και αρχαιολογίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα και το διεπιστημονικό χαρακτήρα των δημοσιεύσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης των μελετών που υποβάλλονται προς δημοσίευση, οι αυστηροί κανονισμοί και η διαδικασία δημοσίευσης του περιοδικού εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο των δημοσιεύσεων στο Δελτίον.

 

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΜΕ ́/45ο ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤIΟΥ της ΧΑΕ (2024)

2022-01-28

Προθεσμία υποβολής: Τρίτη, 30 Μαΐου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αποφάσισε να προβεί στην προετοιμασία του ΜΕ΄/45ου τόμου του Δελτίου της ΧΑΕ (2024)

Στον τόμο, μπορούν να υποβληθούν προς δημοσίευση πρωτότυπες μελέτες στο πεδίο της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης (300-1830). Σύμφωνα με τον κανονισμό του Δελτίου, κάθε μελέτη τίθεται στην κρίση δύο ανώνυμων κριτών, τους οποίους ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΕ.

Οι συνδρομές για τα 2 τελευταία τεύχη του Δελτίου έχουν ενεργοποιηθεί

2016-05-06

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε τώρα να εγγραφείτε ως συνδρομητές στο Δελτίον της ΧΑΕ, ώστε να έχετε πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων και των 2 τελευταίων τόμων του Δελτίου).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για την εγγραφή σας ως συνδρομητές, επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα.

Τρέχον τεύχος


Δελτίον XAE 42 (2021), Περίοδος Δ'

Δημοσιευμένα: 2023-01-27

ISSN 1105-5758. e-ISSN 2241-2190. Το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας είναι πιστοποιημένο στην Clarivate Analytics και στην ERIH PLUS. Υπεύθυνοι έκδοσης του τόμου ΜΑ΄ (2020):Κλήμης ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, Μαρία ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ, Ιωάννα ΜΠΙΘΑ, Γεώργιος ΠΑΛΛΗΣ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ. Φιλολογική και εκδοτική επιμέλεια: Σωκράτης ΠΟΥΛΗΣ. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σωκράτης ΠΟΥΛΗΣ. Σχεδιασμός εξωφύλλου (2017: Σωτήρης ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ. Έλεγχος αγγλικών κειμένων: Νικόλαος ΜΕΛΒΑΝΙ. Υποστήριξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΔΧΑΕ : Γεράσιμος ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ. Γραμματειακή υποστήριξη : Σοφία ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ. Παραγωγή: ΕΚΔOΣΕΙΣ ΠΕΡΠΙΝΙA, ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Με την ευγενική υποστήριξη: ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Προβολή όλων των τευχών