Οι συνδρομές για τα 2 τελευταία τεύχη του Δελτίου έχουν ενεργοποιηθεί

2016-05-06

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε τώρα να εγγραφείτε ως συνδρομητές στο Δελτίον της ΧΑΕ, ώστε να έχετε πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων και των 2 τελευταίων τόμων του Δελτίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για την εγγραφή σας ως συνδρομητές, επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα.