Τα βημόθυρα του τέμπλου της μονής του Αγίου Νικολάου Τζώρας Ιωαννίνων


Δημοσιευμένα: Aug 4, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
16ος αιώνας μεταβυζαντινή ζωγραφική ζωγράφος Φράγγος Κατελάνος βημόθυρα μονή Αγίου Νικολάου Τζώρας Ήπειρος.
Αργυρώ ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΗ (Argyro KARAMPERIDI)
Περίληψη

Το ζεύγος βημοθύρων προέρχεται από το τέμπλο του καθολικού της μονής Αγίου Νικολάου Τζώρας, στο όρος Δρίσκος Ιωαννίνων. Τα βημόθυρα, κοσμημένα με τη συνήθη παράσταση του Ευαγγελισμού χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα, πιθανώς στην τρίτη ή τέταρτη δεκαετία. Εικονογραφικές λεπτομέρειες αλλά κυρίως η αριστοτεχνική απόδοση των μορφών, η χρωματική κλίμακα, ο γύψινος ανάγλυφος διάκοσμος του πλαισίου τους επιτρέπουν τη σύνδεση των έργων αυτών με τα μεγάλα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής, και ιδιαίτερα με τον κύκλο του
ζωγράφου Φράγγου Κατελάνου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.