Αναχρησιμοποίηση λίθων. Ναός Παναγίας Γοργοεπήκοου


Δημοσιευμένα: sept 22, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Βυζαντινή αρχιτεκτονική αναχρησιμοποίηση αρχαίων λίθων αμβλυγώνιοι οπτόπλινθοι ανάγλυφοι σταυροί ανώφλια τεκτονικά γράμματα σαρκοφάγοι σπόλια Παρθενών άμβων Παρθενών δίτονες κιονοστοιχίες Αθήνα Παναγία Γοργοεπήκοος.
Μανόλης ΚΟΡΡΕΣ (Manolis KORRES)
Περίληψη

Σχολιάζεται η μακρότατη ιστορία του φαινομένου της αναχρησιμοποίησης λίθων παλαιοτέρων έργων, διακρίνονται κατηγορίες αυτού και κατατάσσονται περιπτώσεις βάσει φυσικών, τεχνικών, λειτουργικών, καλλιτεχνικών και συμβολικών παραγόντων. Συνοψίζονται τα σχετικά με την αναλυτική ταξινόμηση περίπου 270 λίθων του ναού της Παναγίας Γοργοεπηκόου, ανηκόντων στις πρώτες πέντε στρώσεις των τοίχων, στις γωνίες των κεραιών, στις γωνίες του τρούλλου, στον μεσότοιχο, στα ανατολικά στηρίγματα και τα γείσα, ενώ συνεξετάζονται οι λίθοι W20, O69 και Ο70. Επίσης, προσδιορίζονται πλείστα χαρακτηριστικά των κτισμάτων, ή λιθοτεχνικών έργων στα οποία αρχικώς ανήκαν οι εν λόγω λίθοι, αναγνωρίζεται η πολλαπλή αναχρησιμοποίηση αυτών, σχολιάζεται η λιθοξοϊκή των νέων επιφανειών και ερμηνεύεται ένα σύνολον τεκτονικών γραμμάτων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.