Σχετικά με τη χρονολόγηση της Παναγίας Γοργοεπηκόου στην Αθήνα


Δημοσιευμένα: Sep 22, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσοβυζαντινή περίοδος υστεροβυζαντινή περίοδος φραγκοκρατία αρχιτεκτονική γλυπτική spolia Αθήνα Παναγία Γοεργοεπήκοος
Ioanna STOUFI-POULIMENOU
Περίληψη
Η εκκλησία της Παναγίας Γοργοεπηκόου στην Αθήνα αποτελεί ένα unicum στη βυζαντινή αρχιτεκτονική και έχει συνδεθεί με τον βυζαντινό «κλασικισμό». Η χρονολόγησή της αποτέλεσε σημείο διαφωνίας, καθώς έχει χρονολογηθεί από τον 9ο έως τον 15ο αιώνα, με το τέλος του 12ου αιώνα να έχει προταθεί ως η επικρατέστερη περίοδος ανέγερσής της. Ωστόσο, στην εργασία μας θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν δεδομένα που θα μπορούσαν να χρονολογήσουν το μνημείο στον 13ο αιώνα, στη διάρκεια της φραγκικής κυριαρχίας.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.