Ο Πύργος στο Πιτυός της Χίου


Δημοσιευμένα: Sep 22, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχιτεκτονική γενουατοκρατία οχυρώσεις πύργος Χίος Πιτυός
Άννα ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ (Anna MISSAILIDIS)
Περίληψη
Στη βορειοανατολική Χίο βρίσκεται ο πύργος του Πιτυούς, με σημαντική στρατηγική σημαντική στρατηγική θέση στο οχυρωματικό δίκτυο της γενουατοκρατίας, διότι επόπτευε τόσο αγροτικές όσο και στρατιωτικές θέσεις. Το Πιτυός ήταν έδρα castellanus και είχε το μονοπώλιο παραγωγής πίσσας από τερεβινθίνη, που χρησιμοποιούνταν ως υγρομονωτικό υλικό για πλοία και στέγες. Στον πύργο εντοπίζονται τρεις κατασκευαστικές φάσεις, που ανάγονται από τα ύστερα βυζαντινά χρόνια έως και τον πρώιμο 16ο αιώνα.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.