Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης: Μια επανεξέταση των αφιερωματικών επιγραφών στα ψηφιδωτάτου τριβήλου


Δημοσιευμένα: Sep 22, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτοβυζαντινή περίοδος εντοίχια ψηφιδωτά αφιερωματικές επιγραφές ναός της Αχειροποιήτου Θεσσαλονίκη
Κωνσταντίνος Θ. ΡΑΠΤΗΣ (Κonstantinos Th. RAPTIS)
Περίληψη

Υπό το πρίσμα της πρόσφατης αναθεώρησης της αρχιτεκτονικής της Αχειροποιήτου στη Θεσσαλονίκη και
την αναχρονολόγηση της ίδρυσής της περί το έτος 500, την περίοδο βασιλείας του Αναστασίου Α΄ (491-518), επανεξετάζονται οι αφιερωματικές επιγραφές των ψηφιδωτών που κοσμούν τα εσωράχια των τόξων του τριβήλου, και επιχειρείται η ταυτίση τόσο των ονομαζόμενων όσο και των αποσιωπημένων δωρητών, εντάσσοντας την χορηγία για την κατασκευή τους στο κοινωνικοπολιτικό, κοσμικό και εκκλησιαστικό πλαίσιο της περιόδου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.