Εικόνα του Χριστού Μεγάλου Αρχιερέα στη μονή Ρουσάνου Μετεώρων αποδιδόμενη στον Θεοφάνη τον Κρήτα


Δημοσιευμένα: Sep 22, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
16ος αιώνας μεταβυζαντινή ζωγραφική κρητικές εικόνες εικονογραφία Χριστός Μέγας Αρχιερέας ζωγράφος Θεοφάνης ο Κρης Μονή Ρουσάνου Μετέωρα.
Αλέξανδρος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Alexandros ANAGNOSTOPOULOS)
Περίληψη
Στη μονή Ρουσάνου Μετεώρων εκτίθεται μία φορητή εικόνα του Χριστού στον τύπο του Μεγάλου Αρχιερέα. Η εικονογραφική και τεχνοτροπική συγγένεια με την παράσταση του Χριστού Μεγάλου Αρχιερέα στη Δέηση του καθολικού της μονής Αναπαυσά και με την εικόνα του Χριστού Μεγάλου Αρχιερέα της μονής Σταυρονικήτα μάς επιτρέπει να αποδώσουμε ανεπιφύλακτα την εικόνα της μονής Ρουσάνου στα πρώιμα έργα του Θεοφάνη και να την χρονολογήσουμε γύρω στα 1527.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.