Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Οἰ τοιχογραφίες τοῦ ἔτους 1414 στὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Βίκου στὸ Ζαγόρι τῆς Ἠπείρου


Δημοσιευμένα: Sep 22, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Ζαγόρι Ἠπείρου 1414
Αγγελική ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Aggeliki Stavropoulou)
Περίληψη

Παρουσίαση βιβλίου

Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Οἰ τοιχογραφίες τοῦ ἔτους 1414 στὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Βίκου στὸ Ζαγόρι τῆς Ἠπείρου, Ακαδημία Αθηνών ‒ Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης, Αθήνα 2017, 176 σ., 62 σχέδια και έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες εντός κειμένου

Ευρετήρια (σ. 172-176). 29×21 εκ. ISBN: 978-960-404-330-9

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράρτημα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.