Η οικοδομική δραστηριότητα στο Βυζάντιο με το βλέμμα του νομικού


Δημοσιευμένα: Dec 8, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Πρώιμη/Μέση περίοδος Κωνσταντινούπολη (κυρίως) ἀποστάσεις καί ἀνοίγματα οἱκοδομῶν θέα (εἱδικά τῆς θάλασσας) προστασία τῶν καρπῶν προστασία τῆς ἱδιωτικῆς ζωῆς ποιότητα κτηρίων εὐθύνη ἐργολάβων καί ἐργοδοτῶν κατηγορίες καί συντεχνιακή οργάνωση
Ελευθερία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ (Eleftheria PAPAGIANNI)
Περίληψη
Ἀναλύονται νομοθετικά κείμενα τῆς πρώιμης καί μέσης βυζαντινῆς περιόδου, κυρίως ἡ διάταξη τοῦ αὐτοκράτορα Ζήνωνα, Νεαρές τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἡ Νεαρά 113 τοῦ Λέοντος ΣΤ΄ καί ὁ 22ος Τίτλος τοῦ Ἐπαρχικοῦ Βιβλίου γιά τούς «ἐργολάβους». Παρουσιάζονται ἀφενός μέν ἡ μέριμνα τῶν αὐτοκρατόρων γιά τήν τήρηση τῆς πολεοδομικῆς εὐταξίας ἀλλά καί πληροφορίες γιά τρόπους παράκαμψης τῆς νομιμότητας, ἀφετέρου δέ οἰ δραστηριότητες καί οἰ εὐθύνες τῶν «ἐργολάβων», δηλαδή τῶν τεχνιτῶν πού ἀναλάμβαναν τήν ἐκτέλεση κάποιου ἔργου. Εἱδικά γιά τή Νεαρά 113 τοῦ Λέοντος, μέ ἀντικείμενο τήν προστασία τῆς ἱδιωτικῆς ζωῆς ἀπό τήν «κατόπτευση» τῶν γειτόνων, ἐκφράζεται ἡ ἄποψη πώς δέν ἀναφέρεται στή διάταξη τοῦ Ζήνωνα ἀλλά στήν ἱδιωτική συλλογή τοῦ Ἀσκαλωνίτη. Τέλος, διατυπώνονται ἀμφιβολίες γιά τήν πλήρη ἐφαρμογή τῆς νομοθεσίας στήν πράξη.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.