Η καταγωγή και η σημασία του παλαιοχριστιανικού συνθρόνου


Δημοσιευμένα: Dec 8, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Παλαιοχριστιανική περίοδος σύνθρονο εκπαίδευση αυτοκρατορική ιδεολογία Βυζαντινή αυτοκρατορία.
Δημήτριος Θ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ( Dimitriοs Th. CHATZILAZAROU)
Περίληψη

H ομοιότητα του παλαιοχριστιανικού συνθρόνου με τις καθηγητικές εξέδρες που αποκαλύφθηκαν σε διδασκαλεία στην Αλεξάνδρεια, αναδεικνύει τη σημασία της έννοιας της διδασκαλίας για τη χριστιανική πίστη. Στην πρώιμη χριστιανική εικονογραφία και αυτοκρατορική ιδεολογία ανιχνεύονται τα τεκμήρια ενός εγχειρήματος της Εκκλησίας να προσεγγίσει τον εθνικό κόσμο μέσα από το ιδεολογικό, εικονογραφικό και συμβολικό λεξιλόγιό του. Η μεταφορά της καθηγητικής εξέδρας στην αψίδα του χριστιανικού ναού τον ανέδειξε συμβολικά σε διδασκαλείο της Θείας Σοφίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.