Η ανατολική συνοικία του μπούργκου της πόλης της Ρόδου. Πολεοδομικοί και αρχιτεκτονικοί μετασχηματισμοί


Δημοσιευμένα: Δεκ 8, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσαιωνική πόλη Ρόδου ιπποτοκρατία ιστορική γεωγραφία πολεοδομία οχυρωματική αρχιτεκτονική αστική αρχιτεκτονική εκκλησιαστική αρχιτεκτονική.
Κατερίνα ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΝΤΕΛΛΑ (Katerina MANOUSSOU - NTELLA)
Γιώργος Ντέλλας (Giorgos NTELLAS)
Περίληψη
Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να ανοίξει ένα σημαντικό κεφάλαιο διεπιστημονικής έρευνας, βασισμένης σε συστηματική αρχαιολογική ανασκαφή και λεπτομερή αρχιτεκτονική τεκμηρίωση των σημαντικών σωζόμενων μνημειακών καταλοίπων της οικιστικής περιοχής (Μπούργκο) της ιπποτικής πόλης. Αφορά κυρίως στην ταύτιση του Ξενώνα της Αγίας Αικατερίνης, της Παναγιάς της Νίκης και του Αγίου Παντελεήμονα, σε σχέση με τη σταδιακή επέκταση του τειχισμένου τμήματος της πόλης ανατολικά και με τη χωροθέτηση της «Άνω Οβριακής» συνοικίας.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.