Αναζητώντας τον ιδρυτή της μονής Δαφνίου


Δημοσιευμένα: Dec 8, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσοβυζαντινή περίοδος 11ος αιώνας εικονογραφικό πρόγραμμα ψηφιδωτά μολυβδόβουλλα κτήτωρ Γρηγόριος Καματηρός Κοίμηση της Θεοτόκου στο Δαφνί Αττική.
Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ - ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ (Maria PANAYOTIDI-KESISOGLOU)
Περίληψη
Στη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με την παντελώς άγνωστη προσωπικότητα του δωρητή του καθολικού της Κοίμησης της Θεοτόκου, στο Δαφνί. Με την εξέταση της ποιότητας και του νοηματικού περιεχομένου της ψηφιδωτής διακόσμησης αναζητούνται στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του άγνωστου δωρητή. Ο Γρηγόριος Καματηρός χρημάτισε πραίτωρ του Θέματος Ελλάδος και Πελοποννήσου, όπως είναι γνωστό από μολυβδόβουλλα του 11ου/12ου αιώνα. Ο αξιωματούχος αυτός, λόγιος, με υψηλή θεολογική κατάρτιση και μεγάλο πλούτο, που απέκτησε ως φοροσυλλέκτης, γραμματέας του Αλεξίου Α΄ το 1094, ο οποίος συνδέθηκε εξ αγχιστείας με την οικογένεια των Δουκών και έφθασε στο υψηλό αξίωμα του λογοθέτη των σεκρέτων, έχει μεγάλη πιθανότητα να θεωρηθεί ο κτήτωρ της μονής Δαφνίου. Φαίνεται δε ότι ίδρυσε το μοναστήρι σε κτήματα της οικογένειάς του στην Αττική
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.