Πρώιμη γραπτή κεραμική με πράσινο και καστανό χρώμα από το μεσοβυζαντινό Άργος


Δημοσιευμένα: Δεκ 8, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Όψιμος 11ος – β΄ τέταρτο 12ου αιώνα κομνήνεια περίοδος Άργος μεσοβυζαντινή εφυαλωμένη κεραμική γραπτή με πράσινο και καστανό χρώμα κεραμική – ομάδα Ι
Αναστασία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Anastasia VASSILIOU)
Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια η έρευνα της μεσοβυζαντινής εφυαλωμένης κεραμικής από ερυθρό πηλό έχει επικεντρωθεί κυρίως στην κεραμική του β΄ μισού του 12ου – πρώιμου 13ου αιώνα. Ωστόσο, η δημοσίευση πρωιμότερου υλικού κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης της μεσοβυζαντινής εφυαλωμένης κεραμικής. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην εξέταση της πρώιμης ομάδας της γραπτής με πράσινο και καστανό χρώμα κεραμικής από το πλούσιο κεραμολογικό υλικό του Άργους, σε αντιπαραβολή με το σημαντικό υλικό της γειτονικής Κορίνθου.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.