Κοσμήματα, αντικείμενα ιδιωτικής ευλάβειας και εξαρτήματα ένδυσης από το Επάνω Κάστρο Άνδρου (13ος-16ος αιώνας)


Δημοσιευμένα: Dec 8, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Βενετοκρατία Άνδρος δακτυλίδια σταυρός-εγκόλπιο ευλογία μύρου πόρπες διακοσμητικά καρφίδια.
Ελένη ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑ (Eleni BARBARITSA)
Περίληψη
Το Επάνω Κάστρο βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Άνδρου και κατασκευάστηκε από τους Βενετούς επικυρίαρχους του νησιού μετά το 1205. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διεξήγαγε συστηματική ανασκαφή σε επίκαιρα σημεία της καστροπολιτείας στο διάστημα 2004-2010. Δακτυλίδια, αντικείμενα ιδιωτικής ευλάβειας και στοιχεία ένδυσης χρονολογούνται στην περίοδο της βενετοκρατίας (12051566) και υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας επαρχιακής κοινωνίας που δεν αγνοούσε τους κύριους ενδυματολογικούς κώδικες του ύστερου Μεσαίωνα.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.