Παναγιώτα Ασημακοπούλου-Ατζακά, Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος, ΙΙΙ.2. Τα ψηφιδωτά δάπεδα της Μακεδονίας και της Θράκης.


Δημοσιευμένα: Δεκ 8, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Παλαιοχριστιανική περίοδος Ψηφιδωτά Δάπεδα Ελλάδα Μακεδονία Θράκη
Asher OVADIAH
Περίληψη

Παναγιώτα Ασημακοπούλου-Ατζακά, Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος, ΙΙΙ.2. Τα ψηφιδωτά δάπεδα της Μακεδονίας και της Θράκης, Μέρος Α και Μέρος Β (Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βυζαντινά Μνημεία 18), Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών και Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθυνικής Τράπεζας, Θεσσαλονίκη 2017, 624 + 660 σσ., 566 κυρίως έγχρ. πίν. και χάρτες, βιβλιογραφία, ευρετήρια (στα ελληνικά με πρόλογο, εισαγωγή και κατάλογο πινάκων και στα αγγλικά). ISBN: 978-618-83505-0-2, ISSN: 1791-9630.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παρουσιάσεις Βιβλίων
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)