Σταμάτιος Τ. Χονδρογιάννης, Το Βυζάντιο στον κόσμο. Η καλλιτεχνική, πολιτιστική και ιδεολογική κληρονομιά από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα.


Δημοσιευμένα: Dec 8, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Βυζάντιο Εκθέσεις ιδεολογία
Θανάσης ΣΕΜΟΓΛΟΥ (Thanasis SEMOGLOU)
Περίληψη

Σταμάτιος Τ. Χονδρογιάννης, Το Βυζάντιο στον κόσμο. Η καλλιτεχνική, πολιτιστική και ιδεολογική κληρονομιά από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα (στα αγγλικά) (Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ποικίλα αριθ. 15), Θεσσαλονίκη 2017, 352 σελ., 375 εικόνες, περίληψη στα ελληνικά, βιβλιογραφία, ευρετήρια. ISBN: 978-960-7856-57-9.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παρουσιάσεις Βιβλίων
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.