Σχετικά με ανθρωπόμορφα κιονόκρανα της ύστερης αρχαιότητας (πίν. 25-27)


Δημοσιευμένα: Jan 11, 1966
Friedrich-Wilhelm DEICHMANN
Περίληψη

Μη διαθέσιμη περίληψη

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.