Τρία τμήματα ζωγραφισμένων επιστυλίων και το βυζαντινό τέμπλο (πίν. 31-37).


Δημοσιευμένα: Ιαν 11, 1966
Victor LASAREFF
Περίληψη

Μη διαθέσιμη περίληψη

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.