Η από του νάρθηκος προς το ιερόν μετακίνησις του διακονικού εις τας ελληνιστικάς βασιλικάς (πίν. 74) The movement from the narthex to the sacred of the diaconic to the Hellenistic basilicas (pl 74)


Δημοσιευμένα: Jan 11, 1966
Αναστάσιος Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
Περίληψη
Μη διαθέσιμη περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)