Περί λειψάνων της βυζαντινής μουσικής σωζόμενων εν Ιταλία (Περίληψις του πρακτικογράφου της ΧΑΕ)


Δημοσιευμένα: Apr 1, 2013
Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Περίληψη

Μη διαθέσιμη περίληψη

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.