Προσφώνησις επί του νεκρού του αρχιεπισκόπου Λατίνων Ι.Μαραγκού, επιτίμου μέλους και δωρητού τη Εταιρεία ρηθείσα τη 11 Δεκεμβρίου 1891 εν τω ναώ του Αγίου Διονυσίου υπό Γ.Λαμπάκη


Δημοσιευμένα: Apr 26, 2013
Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ
Περίληψη

Μη διαθέσιμη περίληψη

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)