Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τους ανά το Κράτος Σεβασ. Ιεράρχας και τας Επισκοπικάς επιτροπάς. Περί αναγραφής χρηματικού ποσού εν τοις προϋπολογισμοις των εν τω Κράτει διατηρουμένων Ιερών Μονών υπερ της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρεία


Δημοσιευμένα: Apr 26, 2013
(ΙΣΕΕ) ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Περίληψη

Μη διαθέσιμη περίληψη

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Πρώτες σελίδες
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)