Έναρξη υποβολής εργασιών στο Διεθνές ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης "Εκπαιδευτικές Διαδρομές" (Educational Routes) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

17-01-2024

Το διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (ΔΙΠΕ Χίου) με τίτλο  “Εκπαιδευτικές Διαδρομές” (Educational Routes) που εκδίδεται 2 φορές το χρόνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο) και δημοσιεύει στην Ελληνική και Αγγλική  πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σχετικά με την Παιδαγωγική Επιστήμη και Εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σας προσκαλεί να υποβάλετε πρωτότυπα άρθρα για το 1ο του τεύχος, σύμφωνα με τις θεματικές του ενότητες και τις παρακάτω αναλυτικές οδηγίες:

Information For Authors|Educational Routes (ekt.gr)