Σχετικά με το περιοδικό


Ταυτότητα Περιοδικού «Εκπαιδευτικές διαδρομές» (Educational Routes)

Το περιοδικό «Εκπαιδευτικές διαδρομές» (Educational Routes) είναι διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με κύριο αντικείμενο την εκπαίδευση.

Εκδότης του περιοδικού είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (υπεύθυνος έκδοσης, ο Προϊστάμενός της, Ιωάννης Ρες).

Εκδίδεται δύο (2) φορές κάθε έτος, τους μήνες Ιούνιο και Δεκέμβριο και φιλοξενεί εργασίες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Περιοδικά, ενδέχεται να εκδίδονται ειδικά τεύχη αφιερωμένα αποκλειστικά σε ένα επίκαιρο θέμα της εκπαίδευσης

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν και στις 3 βαθμίδες εκπαίδευσης, σε φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων και καθηγητικών σχολών, διδάκτορες συναφούς με την εκπαίδευση πεδίου, στελέχη εκπαίδευσης και ερευνητές της εκπαίδευσης.

Στο περιοδικό φιλοξενούνται μόνο πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες για εκπαιδευτικά θέματα που προάγουν τη γνώση και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό έντυπο ή ηλεκτρονικό.

Οι εργασίες που δημοσιεύονται μετά από αξιολόγηση κριτών, είναι

ερευνητικές  (ποιοτικές έρευνες, ποσοτικές έρευνες, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις), και

θεωρητικές επιστημονικές μελέτες.

Επιπλέον, μπορούν να δημοσιεύονται με απόφαση της συνακτικής επιτροπής μετά από έλεγχο, χωρίς να περάσουν από αξιολόγηση ομοτίμων, οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων:

Σχόλια,

Κριτικές,

Βιβλιοπαρουσιάσεις,

Συνεντεύξεις,

Viewpoints,

Παρουσιάσεις καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων/εργαλείων

Την εποπτεία της έκδοσης έχει η Συντακτική Επιτροπή, η οποία ορίζεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και τα μέλη της είναι επιστήμονες διαφορετικών κλάδων της Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή έχει σκοπό την προώθηση των στόχων του περιοδικού, κατά τρόπο αποτελεσματικό.

 

Σκοπός και στόχοι του περιοδικού μας

Σκοπός του περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και η προώθηση της επιστημονικής έρευνας που έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιπλέον, να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στον ελληνικό και διεθνή χώρο της εκπαίδευσης.

Στοχεύει στη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνών οι οποίες προωθούν τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη

Φιλοδοξεί να υποστηρίξει την αναβάθμιση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων και να συμβάλει στη διαμόρφωση και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, για ένα σχολείο ανοικτό και προσβάσιμο, ισότιμο και δημοκρατικό χωρίς διακρίσεις.

Η ενδυνάμωση  της εκπαιδευτικής σκέψης και η διάδοση γνώσης, η προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων στον εκπαιδευτικό τομέα,, η διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, διασφαλίζοντας την αντικειμενική αξιολόγηση των άρθρων από ειδικούς στον τομέα. Της εκπαίδευσης, η διασφάλιση της προσβασιμότητας, η ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας, και η υποστήριξη της ανοιχτής πρόσβασης αποτελούν κεντρικούς στόχους του περιοδικού.

Θεματολογία  περιοδικού

Το περιοδικό δίνει έμφαση στη διαφοροποίηση των προσεγγίσεων και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ερευνητών.

Τα επιστημονικά πεδία που διαπραγματεύεται το περιοδικό, αφορούν:

Καινοτόμες δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο),

Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης,

Διαχείριση Σχολικής Ζωής,

Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση,

Εκπαιδευτική Ψυχολογία,

Αναπτυξιακή Ψυχολογία,

Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών,

Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου,

Καινοτόμες Διδακτικές στο μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο,

Καινοτόμες Διδακτικές στο μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο,

Καινοτόμες Διδακτικές  στις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Σχολείο,

Καινοτόμες Διδακτικές στο μάθημα των Ξένων Γλωσσών στο Δημοτικό Σχολείο,

Καινοτόμες Διδακτικές στο μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο,

Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα,

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση,

Αγωγή Υγείας,

Καινοτόμες πρακτικές στο Νηπιαγωγείο,

Καλλιέργεια των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, 

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση,

Εκπαιδευτική Ηγεσία,

Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας,

Τέχνη και Εκπαίδευση,

Σχολικό κλίμα,

Ενεργός Πολίτης,

Εθελοντισμός-Διαμεσολάβηση,

Σχολικός και Διαδικτυακός εκφοβισμός,

Συμπερίληψη-Διαφορετικότητα,

Λογοτεχνία για παιδιά και ενήλικες,

Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση,

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,

Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.,

Εκπαιδευτική Ρομποτική,

Εκπαιδευτική έρευνα,

Οικονομικά της Εκπαίδευσης,

Ιστορία της Εκπαίδευσης,

Μουσεία και Εκπαίδευση 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης,

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφορία,

Ψυχική Υγεία - Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης  - Ενισχυση ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών,

Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση και Ανθρώπινο Κεφάλαιο,

Μεταναστετυτικός και προσφυγικός μαθητικός πληθυσμός

 και άλλες όμορες επιστημονικές περιοχές.

 

Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού απαρτίζεται από Ακαδημαϊκούς δασκάλους και ερευνητές με αναγνωρισμένη προσφορά στον εκπαιδευτικό τομέα και την εκπαιδευτική έρευνα.

Συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων άρθρων, εξασφαλίζοντας την επιστημονική ποιότητα και τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα του περιοδικού.

Συμβάλλει στην κατεύθυνση των επιστημονικών περιεχομένων του περιοδικού, προωθεί την καινοτομία και συνεργάζεται με τη Συντακτική Επιτροπή για τη βελτίωση του περιοδικού.

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής διατηρούν το δικαίωμα να παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη τους σε θέματα που αφορούν τον εκπαιδευτικό χώρο, συνεισφέροντας στην ποικιλομορφία και την ποιότητα του περιοδικού.

Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής Διεθνoύς Επιστημονικού Περιοδικού «Εκπαιδευτικές Διαδρομές» («Educational Routes») ISSN: 2945-1833

 Αγαλιώτης Ιωάννης, ΠΑΜΑΚ

Αγγελάκη Ρόζη-Τριανταφυλλιά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναγνωστάκη Λίδα,  ΕΚΠΑ

Αναστασιάδης Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αναστασίου Σοφία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανδρεοπούλου Αθανασία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ανδρέου Ανδρέας,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ανδρικοπούλου Ειρήνη, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αντωνίου Αλέξανδρος, ΕΚΠΑ

Αποστολίδου Βενετία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Αργυρόπουλος Βασίλης,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αργυροπούλου  Ελευθερία,  Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ασκούνη Νέλη,  ΕΚΠΑ

Αυγητίδου Σοφία, ΠΑΜΑΚ

Βαϊκούση Δανάη,  ΑΣΠΑΙΤΕ

Βακάλη  Άννα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Βαλκάνος Ευθύμης,  ΠΑΜΑΚ

Βαρσάμης Παναγιώτης,  ΠΑΜΑΚ

Βάσιου Αικατερίνη, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βασιλόπουλος Στέφανος,  Πανεπιστήμιο Πατρών

Βατάκη Αργυρώ,  Πάντειο Πανεπιστήμιο

Βλαχάκη Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Βλάχου Ρόζα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βλειώρας Γεώργιος,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βρέλλης Γιάννης,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γαλανάκη Ευαγγελία, ΕΚΠΑ

Γεωργάλου Μαρίζα,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γιαννιλοπούλου Αγγελική, ΕΚΠΑ

Γιωτσίδη Βασιλική, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γκιαούρη Στεργιανή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γκλιάτη Αλεξάνδρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γκόβαρης Χρήστος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γκόγκας Θεμιστοκλής,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γκόλια Παρασκευή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γκουλής Δημήτης,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γουβιάς Διονύσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Δεσλή Δέσποινα,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημάκος Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημητριάδη Σοφία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Ευαγγέλου Δήμητρα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ευθυμίου Αγγελική,  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ζάχος Δημήτρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Ζμας Αριστοτέλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ηλιάδου-Τάχου Σοφία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Θεοδοσιάδου Σοφία,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεοδωροπούλου Μαρία,  Πανεπιστήμιο Πατρών

Κακανά Δόμνα,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καλεράντε Ευαγγελία,   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Καλεσοπούλου Δέσποινα,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Καλογήρου Τζίνα,  ΕΚΠΑ

Καλογιαννάκης Μιχαήλ,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καλούρη Ράνυ,  ΑΣΠΑΙΤΕ

Καμαριανός Γιάννης,  Πανεπιστήμιο Πατρών

Κανατσούλη Μένη,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καραβίδα Βασιλική,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καραγιαννίδης Χαράλαμπος,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καραδημητρίου Κωνσταντίνος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Καρακατσάνη Δέσποινα,  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

Καραμούζης Πολύκαρπος,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Καράμπελας Κώστας,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καρατράντου Ανθή,  Πανεπιστήμιο Πατρών

Καραφύλλης Αθανάσιος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Κατσαρού Δήμητρα, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 

Κατσιάδα Ελένη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Καφούση Σόνια,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κλεισαρχάκης Μιχαήλ,  Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κόκκινος Γιώργος,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κόκκινος Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κολέζα Ευγενία,  Πανεπιστήμιο Πατρών

Κολλιας Βασιλης,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κολοκυθά Μαγδαληνή,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κοντάκος Αναστάσιος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κουλαουζίδης Γιώργος,  ΕΑΠ

Κουρουτσίδου Μαρία,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κούρτη-Καζούλλη Βασιλεία,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κουτρομάνος  Γεώργιος,  ΕΚΠΑ

Κρητικός Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κυριακοπούλου Αναστασία, ΕΚΠΑ

Κωνσταντινίδου Ευθαλία,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κωνσταντοπούλου Γεωργία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κώστας Απόστολος,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κωστούλας Αχιλλέας,   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κωστούλη Τριανταφυλλιά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κώτσης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Λαζαρίδου Αγγελική,   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Λαμπρινός Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Λιακοπούλου Μαρία,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Λιαράκου Γεωργία, ΕΚΠΑ

Λιναρδάκης Μιχαήλ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λιοδάκη Νεκταρία, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λυκομήτρου Σόνια,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μαγουλά Ευγενία,  ΕΚΠΑ

Μαλανδράκης Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαλαφάντης, Κωνσταντίνος, ΕΚΠΑ

Μανούσου Ευαγγελία, ΕΑΠ

Μαρκοδημητράκη Μαρία,  Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μάρκου Δήμητρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Μαύρη Μαρία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μαυρόγιαννη Θεώνη, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μαυροπαλιάς Τρύφων,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μητροπούλου Βασιλική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μισαηλίδη Πλούσια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μισαηλίδου Χριστίνα, ΕΚΠΑ

Μίσιου Μαριάννα,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Μόγιας Θάνος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

Μορφίδη Ελένη,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μουζάκη Αγγελική,  Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μουντρίδου Μαρία, ΑΣΠΑΙΤΕ

Μπεαζίδου Ελευθερία,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μπέλλου Ιωάννα,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μπέτσας Γιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μπιρμπίλη Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μπότσαρη Ευανθία,  ΑΣΠΑΙΤΕ

Μπότσογλου Φένια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μπουγατζέλη  Ευαγγελία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μπουνόβας Γιάννης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μπρούζος Ανδρέας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νίκα Βασιλική,  ΕΚΠΑ

Νικηφορίδου Ζωή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νικολάου Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νικολοπούλου Κλεοπάτρα,  ΕΚΠΑ

Ντεροπούλου-Ντέρου Ευδοξία,  ΕΚΠΑ

Ντίνας  Κώστας,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Νύκτα Αθηνά, ΑΣΠΑΙΤΕ

Οικονομάκου Μαριάνθη,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οικονομοπούλου Βασιλική, ΕΚΠΑ

Οκαλίδου Αρετή,  ΠΑΜΑΚ

Παληός Κ. Ζαχαρίας,  ΕΑΠ

Παμπούρη Αναστασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παναγιωτοπούλου  Πέννυ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανταζής Βασίλης,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παπαγεωργίου Γιώργος,  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Παπαδόπουλος Δημήτριος,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παπαδόπουλος Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Παπαδοπούλου Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παπαδοπούλου Πηνελόπη,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Παπακώστα Αλεξάνδρα, ΕΚΠΑ

Παπανικολάου Σίσσυ,  ΑΣΠΑΙΤΕ

Πέκης Αναστάσιος,  Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πεντέρη Ευθυμία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πίτσου Χαρίκλεια, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πλιόγκου Βασιλική,   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ρέντζου Κωνσταντίνα,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ρόθου Κυρακή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Ρούση Χριστίνα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σαϊτη Άννα,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σαπουντζάκη Γαλήνη,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σδρόλιας Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σηφάκη Ευγενία,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σιάτρας Αναστάσιος,   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σιδηροπούλου Μαριέττα,  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σκαμνάκης Θεόδωρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σκουμιός Μιχάλης,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σκουμπουρδή Χρυσάνθη,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σμυρναίος Αντώνης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σούλης Σπύρος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σούνογλου Μαρίνα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σταμάτης Παναγιώτης,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σταμέλος Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σταύρου Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στραβάκου Πέλα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στύλος Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συριοπούλου Χριστίνα,  ΠΑΜΑΚ

Σώκλης Γεώργιος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σωτηροπούλου Έλενα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ταμίσογλου Χρύσα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τασιός Αθανάσιος,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τάτσης Κωνσταντίνος,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ταψής Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τζακώστα Μαρίνα,  Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τζιβινίκου Σωτηρία,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τζιμογιάννης Αθανάσιος,  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τζιφόπουλος Μενέλαος,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τουλουπής Θάνος,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τρούλη Καλλιόπη, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τσακίρη Δέσποινα,  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τσεσμελή Στυλιανή,  Πανεπιστήμιο Πατρών

Τσιλιμένη Τασούλα,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τσιμπιδάκη Ασημίνα,   Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τσιχουρίδης Χαρίλαος,  Πανεπιστήμιο Πατρών

Τσιωτάκης Παναγιώτης,  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Υφαντή Αμαλία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Φάκου Αιμιλία, ΕΚΠΑ

Φαρδή Κυριακή,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Φαρμακοπούλου Ιγνατία,  Πανεπιστήμιο Πατρών

Φεσάκης Γεώργιος,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Φραγκούλης Ιωσήφ,  ΑΣΠΑΙΤΕ

Φρούντα Μαρία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Χανιωτάκης Νίκος,   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χαραβιτσίδης Πέτρος, ΕΚΠΑ

Χατζηνικολάου Κορίνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Χλαπάνα Ελισσάβετ,  Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χρήστου Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χριστοδούλου Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας;

Κριτές

Κάθε κριτής αναλαμβάνει την αξιολόγηση των υποβληθέντων άρθρων με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα.

Οι κριτές πρέπει να διατηρούν την εχεμύθεια σχετικά με τα άρθρα που τους έχουν ανατεθεί για αξιολόγηση και να μην διακινούν πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενά τους.

Αποφεύγουν τη σύγκριση των υποβληθέντων άρθρων με προσωπικές πεποιθήσεις και να βασίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται από το περιοδικό.

Κάθε κριτής υποχρεούται να αξιολογεί τα άρθρα με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό του περιοδικού.

Παρέχουν λεπτομερείς αξιολογήσεις και σχόλια για κάθε άρθρο, προκειμένου να βοηθήσουν τους συγγραφείς στη βελτίωση των εργασιών τους.

Έχουν το δικαίωμα να προτείνουν αλλαγές ή προσθήκες που θα βελτιώσουν την ποιότητα και τη συνεισφορά των άρθρων.

Οφείλουν να ολοκληρώνουν την αξιολόγηση εντός του προθεσμιακού χρονικού πλαισίου που καθορίζεται από τον Συντακτικό Σύνδεσμο.

Σε περίπτωση αδυναμίας πρακτικής ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, ο κριτής υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον Συντακτικό Σύνδεσμο.

Διατηρούν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και σεβασμού προς τους συγγραφείς, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, ή άλλων διακριτικών παραγόντων.

Οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να αναφέρεται στη Συντακτική Επιτροπή για διευθέτηση.

Πρέπει να συνεργάζονται ενεργά με τοη Συντακτική Επιτροπή για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των δημοσιεύσεων που δημοσιεύονται στο περιοδικό. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών για την αξιολόγηση των άρθρων και τη συμμετοχή σε συζητήσεις σχετικά με την ποιότητα και τη στρατηγική του περιοδικού.

Οι κριτές καλούνται να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις που προωθούν την επαγγελματική τους ανάπτυξη στον τομέα της εκπαίδευσης και έρευνας.

Η συμμετοχή σε συνέδρια, εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες που ενισχύουν τις γνώσεις τους είναι επιθυμητή για τη συνεχή βελτίωση των αξιολογητικών τους ικανοτήτων.

Οι κριτές που εκτελούν τα καθήκοντά τους με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ακρίβειας θα λαμβάνουν αναγνώριση από το Συντακτικό Συμβούλιο του περιοδικού "Educational Routes".

Η συνεισφορά των κριτών στη βελτίωση του περιοδικού θα είναι αντικείμενο εκτίμησης και αναγνώρισης.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης στην αξιολόγηση ενός άρθρου, το Συντακτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του κριτή με άλλον.

Οι κριτές που δεν μπορούν να συνεχίσουν, οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα το Συντακτικό Συμβούλιο.

Διαδικασία Πρόσκλησης και Υποβολής Εργασιών

Η πρόσκληση υποβολής εργασιών για το περιοδικό  δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς προσκαλούνται να υποβάλλουν τα άρθρα τους σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται παρακάτω.

Οι υποβολές πρέπει να συμμορφώνονται με τους καθορισμένους κανόνες μορφοποίησης και να ακολουθούν την επιστημονική μεθοδολογία.

Η Συντακτική Επιτροπή επιβλέπει τη διαδικασία αξιολόγησης, εξασφαλίζοντας την αντικειμενική και επιστημονική αξιολόγηση κάθε υποβολής.

Οι συγγραφείς ενημερώνονται για την πορεία αξιολόγησης και ενδεχόμενες αλλαγές στην κατάσταση του άρθρου τους.

Η υποβολή άρθρων προϋποθέτει την ανεξαρτησία, την αυθεντικότητα και τη συμμόρφωση προς τους ηθικούς κώδικες.

Ειδκότερα:

 •  Οι υποβαλλόμενες προς δημοσίευση εργασίες εξετάζονται υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρωτότυπες και δεν έχουν δημοσιευτεί ή πρόκειται να δημοσιευτούν σε άλλο επιστημονικό περιοδικό ή άλλη έκδοση παντός τύπου.   
 • Η έκταση κάθε υποβαλλόμενης εργασίας κυμαίνεται μεταξύ 4.000 και 7.000 λέξεων, συμπεριλαμβανομένων των περιλήψεων, της βιβλιογραφίας, των πινάκων, διαγραμμάτων, σχημάτων, εικόνων και παραρτημάτων.
 • Κάθε εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται,  εκτός από τον τίτλο, από μία περίληψη έως 250 λέξεων στην ελληνική και αντίστοιχα μία περίληψη στην αγγλική γλώσσα. Δεδομένου οτι το περιοδικό ειναι διεθνές, στην περίπτωση που το άρθρο υποβάλλεται στην Αγγλική γλώσσα, ο συγγραφέας οφείλει να γράψει περίληψη και στην Ελληνική γλώσσα.
 • Στο τέλος κάθε περίληψης θα πρέπει να δίνονται έως έξι (6) λέξεις-κλειδιά στην ίδια γλώσσα.
 • Οι υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να έχουν την εξής δομή: προσωπικά στοιχεία συγγραφέα/-ων, τίτλος, περιλήψεις, λέξεις-κλειδιά, κείμενο, βιβλιογραφία.

Για τη διευκόλυνση της ανωνυμίας και τη διασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προς δημοσίευση κειμένων, τα προσωπικά στοιχεία των συγγραφέων -με τη σειρά που θα εμφανίζονται στην εργασία- θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε χωριστή (εισαγωγική) σελίδα από το κείμενο της εργασίας, με γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12, πεζά γράμματα,

Στην εισαγωγική σελίδα θα πρέπει να παρατίθεται και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 150 λέξεις) για κάθε συγγραφέα.

Η σελίδα αυτή θα αφαιρείται/αποκόπτεται από τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των κειμένων, προκειμένου να διασφαλίσει την «τυφλή» αξιολόγηση. Στην εν λόγω εισαγωγική σελίδα, σε περίπτωση συγγραφέων περισσοτέρων του ενός, θα πρέπει να δηλώνεται ο υπεύθυνος συγγραφέας για επικοινωνία. Στο πλαίσιο της μέριμνας για τη διασφάλιση της «τυφλής» αξιολόγησης: 

 • οι συγγραφείς θα πρέπει να έχουν διαγράψει τα ονόματά τους από το κυρίως κείμενο του άρθρου,
 • στο αρχείο WORD, καθώς και στο αρχείο PDF, η ταυτότητα του συγγραφέα θα πρέπει να απομακρυνθεί από τις ιδιότητες του αρχείου (αντίστοιχα στο μενού εντολών Αρχείο στο Word και στο μενού εντολών Αρχείο του Adobe Acrobat).

Οι συγγραφείς υποβάλουν την αναθεωρημένη έκδοση της εργασίας τους στην τελική της μορφή, σε μορφή WORD και PDF, αφού έχουν λάβει υπόψη τις αλλαγές που προτείνουν οι αξιολογητές/αξιολογήτριες, εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης των σχολίων των αξιολογητών, χρησιμοποιώντας το Πρότυπο Έγγραφο Σύνταξης και Υποβολής Άρθρου (ακολουθεί).

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού κρίνει αν η αναθεωρημένη εργασία σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών είναι δημοσιεύσιμη. Οι αναθεωρημένες εργασίες προωθούνται για γλωσσική επιμέλεια και σελιδοποίηση υπό τον όρο ότι είναι διαμορφωμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού. Εφόσον απαιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις, οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail για να τις παράσχουν. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν σχετικά εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή τους, το άρθρο τους θα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνουν οι επιμελητές/επιμελήτριες του κειμένου.

Γενικές οδηγίες συγγραφής εργασιών-άρθρων

Έκταση: 4.000 ως 7.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των περιλήψεων, της βιβλιογραφίας, των πινάκων, διαγραμμάτων, σχημάτων, εικόνων και παραρτημάτων.

Διάταξη σελίδας: Κανονική (Περιθώρια: 3,18 εκατοστά δεξιά & αριστερά, 2,50 εκατοστά επάνω & κάτω).

Γραμματοσειρά υποτίτλων και κυρίως κειμένου: Times New Roman, μέγεθος 12.

Μέσα στο κείμενο δεν επιτρέπεται η χρήση έντονων (bold) χαρακτήρων ή υπογραμμίσεων. Είναι επιτρεπτή όμως η χρήση πλάγιων χαρακτήρων για τα σημεία στα οποία δίνεται έμφαση.

Διάστιχο: 1,5 (κυρίως κείμενο)

Στοίχιση: πλήρης (κυρίως κείμενο)

Παράγραφοι: σε όλες (και στην πρώτη) εσοχή μισής ίντσας (1,27 χιλ.), με τη χρήση Tab, στην πρώτη τους γραμμή. Δεν αφήνουμε κενό ανάμεσα στις παραγράφους.

 

Αναλυτικές οδηγίες μορφοποίησης κειμένων

Τίτλος του κειμένου: Arial, μέγεθος 16, πεζά γράμματα, έντονη γραφή, κεντραρισμένα, μονό διάστιχο.

Ονοματεπώνυμα συγγραφέων: Arial, μέγεθος 12, πεζά γράμματα, έντονη γραφή, κεντραρισμένα, μονό διάστιχο. Αφήνουμε μια σειρά (με Enter) μεταξύ του τίτλου της εργασίας και των ονοματεπωνύμων των συγγραφέων, αλλά και μεταξύ των συγγραφέων.

Οργανισμός προέλευσης του/της συγγραφέα/των συγγραφέων (πανεπιστήμιο, σχολείο κ.λπ.): μπαίνει κάτω από το ονοματεπώνυμο του/της συγγραφέα, μαζί με τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ακριβώς από κάτω, χωρίς κενό): Arial, μέγεθος 11, πεζά, πλάγια (Italics), όχι έντονη γραφή, κεντραρισμένα, μονό διάστιχο.

Περίληψη: Μέχρι 250 λέξεις. Τimes New Roman, μέγεθος 11. Ενιαίο κείμενο, χωρίς παραγράφους και βιβλιογραφικές παραπομπές. Πλήρης στοίχιση (Αφήνουμε δύο σειρές μεταξύ των προσωπικών στοιχείων των συγγραφέων και της περίληψης). Η περίληψη να γραφεί πρώτα στην ελληνική και κατόπιν στην αγγλική γλώσσα (Abstract), βάσει των προηγούμενων οδηγιών, με την παρεμβολή δύο γραμμών ανάμεσά τους (συμπεριλαμβανομένων των λέξεων-κλειδιών).

Δεδομένου οτι το περιοδικό είναι διεθνές, στην περίπτωση που το άρθρο υποβάλλεται στην Αγγλική γλώσσα, ο συγγραφέας οφείλει να γράψει περίληψη και στην Ελληνική γλώσσα.

Λέξεις-κλειδιά (Keywords): Με μονό κενό κάτω από κάθε περίληψη, έως 6  λέξεις, Τimes New Roman, μέγεθος 11, με κόμματα ανάμεσα στις λέξεις.

Εισαγωγή-Κυρίως κείμενο:  Tο κείμενο της εργασίας αρχίζει με την Εισαγωγή μετά τις περιλήψεις και ακολουθεί το κυρίως άρθρο-εργασία με υπότιτλους για κάθε ενότητα.

Υπότιτλοι: Αφήνουμε μία σειρά ανάμεσα στους υπότιτλους των ενοτήτων, πριν και μετά από το κείμενο. Να γράφονται όλοι (και της περίληψης) με Τimes New Roman, πεζά, μέγεθος 12, έντονη γραφή, με αριστερή στοίχιση.

Ενδεικτικοί υπότιτλοι: Η ταυτότητα της έρευνας, Αποτελέσματα και σχόλια.

Αν υπάρχουν δεύτερης κατηγορίας υπότιτλοι, να γράφονται με Τimes New Roman, μέγεθος 12, πλάγια γραφή (Italics), όχι έντονα (π.χ. Κριτήρια επιλογής δείγματος), με μία σειρά  κενό πριν το κείμενο που ακολουθεί.

Βιβλιογραφία Η βιβλιογραφία παρατίθεται σε χωριστή σελίδα, αμέσως μετά το τέλος του κυρίως κειμένου της εργασίας, σύμφωνα με το APA 7th edition σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών. Ο τίτλος Βιβλιογραφία μπαίνει σε Τimes New Roman, πεζά, μέγεθος 12, έντονη γραφή, αριστερή στοίχιση, με διπλό κενό (με Enter) πριν από αυτόν (από το κυρίως κείμενο) και μετά από αυτόν.

      Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται με πεζούς χαρακτήρες, Times New Roman, μεγέθους 12 και πλήρη στοίχιση. Μεσολαβεί κενό (με Enter) μεταξύ των αναφορών και μονό διάστιχο στο πλαίσιο της ίδιας αναφοράς, εφόσον αυτή καταλαμβάνει πάνω από μία σειρά-γραμμή. Οι αναφορές παρατίθενται χωρίς να αριθμούνται και χωρίς κουκίδες, τοποθετημένες αλφαβητικά.

Σχήματα, διαγράμματα, πίνακες και εικόνες: Δεν πρέπει να καταχωρίζονται μέσα στο κείμενο, αλλά σε ξεχωριστή σελίδα, στο τέλος του κειμένου μετά τη βιβλιογραφία, με σχετική όμως ένδειξη για την ακριβή θέση στην οποία εντάσσονται εντός του κειμένου (Παράδειγμα: στο σημείο αυτό να μπει ο Πίνακας 1 ή το Σχήμα 2). Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ, να φέρουν τίτλους και να είναι σχεδιασμένα με ευκρίνεια. Πρέπει να αποφεύγονται τα έντονα στοιχεία (bold) και τα κεφαλαία.

Λεζάντες σχημάτων, διαγραμμάτων, πινάκων και εικόνων: Τimes New Roman, μέγεθος 12, κεντραρισμένες, πριν τον πίνακα (ή το σχήμα), στις εικόνες όμως κάτω από αυτές. Αφήστε μια γραμμή πριν και μετά τη λεζάντα. Αριθμούμε τους πίνακες, τα σχήματα, τα διαγράμματα και τις εικόνες, με έντονη γραφή. (π.χ. Πίνακας 2)

Παραρτήματα: Στο τέλος της εργασίας, μετά τη βιβλιογραφία, σε νέα σελίδα. Κείμενο: Τimes New Roman, μέγεθος 11, μονό διάστιχο, πλήρης στοίχιση, με τον τίτλο κεντραρισμένο, με έντονη γραφή (π.χ. Παράρτημα 1).

 

Κριτήρια Δημοσίευσης εργασιών

Τα άρθρα επιλέγονται για δημοσίευση βάσει επιστημονικής ποιότητας, συνεισφοράς στον τομέα και συμμόρφωσης προς τα πρότυπα διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Kριτήρια αξιολόγησης εργασιών
1. Η πρωτοτυπία του κρινόμενου άρθρου.
2. Η συνάφεια με τη θεματολογία του περιοδικού.
3. Το ενδιαφέρον περιεχόμενο από εκπαιδευτική άποψη και το εφαρμόσιμο από ερευνητική άποψη.
4. Η ολοκληρωμένη, κατανοητή και σωστή δόμηση και η συνοχή του άρθρου και η εκφραστική σαφήνειά του.
5. Η ευκρινής ανάδειξη του προβλήματος/θέματος.
6. Η ανάπτυξη και στήριξη του θέματος μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο (όπου είναι απαραίτητο).
7. Η μεθοδολογία, η τεκμηρίωση, η έρευνα, η επιχειρηματολογία. Η αναφορά αποτελεσμάτων και η διατύπωση συμπερασμάτων, τα οποία συνεισφέρουν στη θεωρία, έρευνα ή πρακτική της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
8. Η ικανοποιητική και εύστοχη αξιοποίηση της βιβλιογραφίας. Γίνεται επιστάμενος έλεγχος των βιβλιογραφικών παραπομπών, αν αντιστοιχούν-αν υπάρχουν στο κείμενο.
9. Η συμμόρφωση με το ορισμένο πρότυπο μορφοποίησης κειμένου
10. Περίπτωση λογοκλοπής. Είναι λόγος απόρριψης εργασίας.

 

Μοντέλο Διπλής Τυφλής Αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων άρθρων ακολουθεί το μοντέλο της διπλής τυφλής αξιολόγησης.

Οι κριτές που επιλέγονται για την αξιολόγηση των άρθρων δεν γνωρίζουν την ταυτότητα των συγγραφέων και, αντιστρόφως, οι συγγραφείς δεν ενημερώνονται για την ταυτότητα των κριτών.

Η διπλή τυφλή αξιολόγηση εγγυάται την αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση των εργασιών, βοηθώντας στη διασφάλιση της ποιότητας του περιοδικού.

Κάθε κριτής παρέχει λεπτομερή σχόλια και αξιολογεί τα άρθρα βάσει επιστημονικής συνεισφοράς, μεθοδολογίας, σαφήνειας εκφραστικών μέσων και άλλων σημαντικών παραγόντων.

Η Συντακτική Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αξιολογήσεις των κριτών κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη δημοσίευση των άρθρων.

Δημοσίευση Εργασιών

Τα άρθρα που επιλέγονται για δημοσίευση στο περιοδικό ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

Οι συγγραφείς πληροφορούνται για την αποδοχή ή την απόρριψη της υποβληθείσας εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των κριτών.

Σε περίπτωση αποδοχής, το άρθρο καταχωρείται στον ηλεκτρονικό κατάλογο του περιοδικού και είναι ελεύθερα προσβάσιμο για τους αναγνώστες.

Η δημοσίευση συνοδεύεται από αναφορά στους συγγραφείς, την τίτλο, και τις αναγνωριστικές πληροφορίες, ενώ δίνεται η δυνατότητα για λήψη και εκτύπωση του άρθρου.

Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους συγγραφείς.

 • Το Άρθρο αυτό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 •  Στο βαθμό που γνωρίζω, το άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την  ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
 •  Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από το(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).
 • Αποδέχομαι την πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων του περιοδικού. Το άρθρο έχει συνταχθεί με βάση τις Οδηγίες προς συγγραφείς του περιοδικού.
 • Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Άρθρου, και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά με την παρούσα συμφωνία.

 

Ανοιχτή Πρόσβαση

Το περιοδικό δεσμεύεται να υποστηρίζει την αρχή της ανοιχτής πρόσβασης.

Όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό είναι προσβάσιμα δωρεάν για το κοινό αμέσως με τη δημοσίευσή τους.

Η ανοιχτή πρόσβαση προάγει τη διάδοση της γνώσης και συμβάλλει στην ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας στον εκπαιδευτικό χώρο.

Οι συντάκτες και οι εκδότες ενθαρρύνονται να υιοθετούν πρακτικές που ενισχύουν την ανοιχτή πρόσβαση, όπως η χρήση αδειών Creative Commons.

Η πολιτική ανοιχτής πρόσβασης ευνοεί τη διεθνή κοινότητα ερευνητών και εκπαιδευτικών, προωθώντας την ελεύθερη και ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών και γνώσης.

Πολιτική Χρήσης

Οι χρήστες του περιοδικού υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την Πολιτική Χρήσης του περιοδικού.

Η χρήση του περιοδικού περιλαμβάνει τη συγκατάθεση των χρηστών για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Η αναδημοσίευση ή χρήση περιεχομένου του περιοδικού για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνον εάν υπάρχει έγγραφη άδεια από τους εκδότες ή τους συγγραφείς, με επαρκή αναφορά στην προέλευση.

Η πολιτική χρήσης περιλαμβάνει την απαγόρευση αναρτήσεων ή υλικού που παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, δυσφημίζει ή είναι επιβλαβές.

Οι εκδότες διατηρούν το δικαίωμα να αναστείλουν ή να τερματίσουν την πρόσβαση σε οποιονδήποτε χρήστη παραβιάζει την πολιτική χρήσης.

Οι αλλαγές στην πολιτική χρήσης θα αναρτώνται δημοσίως, και η συνέχιση της χρήσης του περιοδικού θεωρείται ως αποδοχή των αλλαγών.


Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στο περιοδικό προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι συντάκτες διατηρούν τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα των άρθρων τους, ενώ η δημοσίευση στο περιοδικό απαιτεί τη συγκατάθεση για τη χρήση και αναπαραγωγή τους.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διαβάζουν, να κατεβάζουν, και να εκτυπώνουν άρθρα για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση.

Η αναπαραγωγή ή διανομή περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια των εκδοτών ή των συγγραφέων, και θα θεωρείται παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων προάγει τη σεβαστή χρήση του περιεχομένου, προωθεί τη διαφάνεια και ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσης με σεβασμό προς τους δημιουργούς.


Copyright © 2024 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (sch.gr)


Το έργο αυτό διατίθεται με άδεια Creative Commons 

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές 

Προκειμένου να δείτε αντίγραφο της άδειας επισκεφθείτε: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

 

Πολιτική Απορρήτου

 Η πολιτική απορρήτου του περιοδικού καθορίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη χρήση του περιοδικού.

Τα προσωπικά δεδομένα των συντακτών, αξιολογητών, και αναγνωστών χρησιμοποιούνται με σκοπό τη διαχείριση των δημοσιεύσεων, τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας κριτικής.

 Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν διαβιβάζεται σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεση του χρήστη, εκτός αν απαιτείται από νομική υποχρέωση.

Η πολιτική απορρήτου διασφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Οι αλλαγές στην πολιτική απορρήτου θα ανακοινώνονται και η συνέχιση χρήσης του περιοδικού θεωρείται ως αποδοχή των τροποποιήσεων.

 

Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ έχει σκοπό τη βελτίωση της τεκμηρίωσης, προβολής και προσβασιμότητας του περιεχομένου.

Ενσωμάτωση Μεταδεδομένων: Το περιοδικό υποχρεούται να παρέχει τα απαραίτητα μεταδεδομένα στο ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων τίτλου, συγγραφέων, κλειδικών λέξεων και περίληψης.

Τήρηση Προτύπων Τεκμηρίωσης: Ο κανονισμός καθορίζει ότι οι διαδικασίες τεκμηρίωσης πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που καθορίζονται από το ΕΚΤ και τη διεθνή κοινότητα. Διασφάλιση Ακρίβειας και Επικαιρότητας: Οι εκδότες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την επικαιρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο ΕΚΤ.

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων: Η συνεργασία πρέπει να γίνεται με σεβασμό προς τα πνευματικά δικαιώματα, και οι εκδότες παρέχουν την απαραίτητη άδεια για τη δημοσίευση του περιεχομένου τους.

Συνεχής Αξιολόγηση: Η συνεργασία υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η συμβατότητα με τους στόχους του περιοδικού και του ΕΚΤ.

 

Κοινωνική Ευθύνη

Το περιοδικό  αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της κοινωνικής ευθύνης στον εκπαιδευτικό τομέα και δεσμεύεται να συνεισφέρει θετικά προς την κοινωνία.  Σκοπός μας, να διαμορφώνουμε μια εκπαιδευτική πραγματικότητα που ενισχύει την επιμόρφωση, τη διάδοση της γνώσης και την προσφορά στην κοινότητα. Μέσα από αυτήν την προσπάθεια, διατυπώνουμε τις ακόλουθες αρχές και δεσμεύσεις:

1. Προώθηση της Πρόσβασης:
Προωθούμε την ισότητα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε μέρος του περιεχομένου μας.

2. Εκπαίδευση για Όλους
Διεξάγουμε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και παρέχουμε υλικό που υποστηρίζει τη συνεχή μάθηση και την εκπαίδευση όλων, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικού και πολιτισμικού υποβάθρου.

3. Βελτίωση των Εκπαιδευτικών Συνθηκών
Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς για την παροχή υλικών και υποστήριξης προς εκπαιδευτικά ιδρύματα που χρειάζονται επιπλέον πόρους.

4. Αειφορία και Περιβαλλοντική ΕυαισθησίαΔραστηριοποιούμαστε με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον και προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθησία στην εκπαίδευση.

5. Συμμετοχή σε Κοινοτικές Δράσεις

Συμμετέχουμε σε κοινοτικές εκδηλώσεις και προγράμματα για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων.

Με αυτήν την προσέγγιση, το περιοδικό εκπληρώνει τον ρόλο του ως πηγή γνώσης και προσφοράς στην  κοινωνία.

 

Δράσεις του Περιοδικού

Το περιοδικό αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επαγγελματική εξέλιξη και τη συνεχή επιμόρφωση των ερευνητών και συντελεί στη διάδοση των γνώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.

1. Εκπαιδευτικές Δράσεις
Προβλεπόμενες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως σεμινάρια, ημερίδες και εργαστήρια, προσφέρονται προς τους ερευνητές για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.

2. Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Φορείς
Διασφαλίζεται η συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη στήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

3. Ενημέρωση με Επιστημονικά Webinars

Συνδιαλέξεις και webinars με κορυφαίους εκπαιδευτικούς προσφέρουν ευκαιρίες επίκαιρης ενημέρωσης.

4. Δημοσιεύσεις Ειδικών Τευχών για Επιμόρφωση

Διακριτική δημοσίευση ειδικών τευχών με άρθρα που εστιάζουν σε σύγχρονες προκλήσεις και εξελίξεις στην εκπαίδευση.

5. Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
Σύναψη Πρωτόκολλων Συνεργασίας με εκπαιδευτικούς οργανισμούς για αμοιβαία ωφέλεια και προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης.

6. Συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και Άλλους Φορείς

Το περιοδικό  αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλους φορείς για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας και την προώθηση της εκπαίδευσης.

7. Κοινωνική Υπευθυνότητα
Συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας που αφορούν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη.

8. Αμοιβαία Προώθηση
Αμοιβαία προώθηση των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων για ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

9. Κοινωνική Ανάπτυξη
Στοχεύουμε στη συνεισφορά στην κοινωνική ανάπτυξη μέσω της εκπαίδευσης και της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δομών.

10. Μαθητικοί Διαγωνισμοί
Διοργανώνουμε περιοδικά μαθητικούς διαγωνισμούς σε διάφορα εκπαιδευτικά πεδία για την προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας και της δημιουργικότητας.

11. Μαθητικά Φεστιβάλ
Διοργανώνουμε μαθητικά φεστιβάλ για την παρουσίαση και τον ενθουσιασμό γύρω από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την ανάδειξη των ταλέντων των μαθητών.

12. Επιμόρφωση Γονέων
Προσφέρουμε προγράμματα επιμόρφωσης για τους γονείς, προωθώντας την καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και την ενεργό συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους.

13. Προώθηση Συνεργασίας
Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων μέσω εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

14. Ανάδειξη Καινοτομιών
Αναγνωρίζουμε και αναδεικνύουμε τις καινοτομίες και τις επιδόσεις των μαθητών μέσω των εκδηλώσεων και των διαγωνισμών.


Με τις παραπάνω δράσεις, προωθούμε μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία που ενδυναμώνει τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

 

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.