Ανακοινώσεις

Έναρξη υποβολής εργασιών στο Διεθνές ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης "Εκπαιδευτικές Διαδρομές" (Educational Routes) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

2024-01-17

Οι πρωτότυπες εργασίες  (θεωρητικές επιστημονικές μελέτες και έρευνες), υποβάλλονται στο περιοδικό μας καθόλη τη διάρκεια του έτους.