Επικοινωνία

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση,
Ευμολπιδών 41, Γκάζι,
Τ.Κ. 11854, Αθήνα

Hellenic Theatre & Education Network,
Evmolpidon 41, Gazi
P.C. 11854, Athens, Greece


Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Αθανασία Χολέβα / Nassia Choleva
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Τηλέφωνο +302106541600

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Νάσια Χολέβα / Nassia Choleva