Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Ελαστικές μορφές απασχόλησης και οι επιπτώσεις στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης


Δημοσιευμένα: Dec 22, 2021
Μενέλαος Θεοδωρουλάκης
Βαγγέλης Κουμαριανός
Περίληψη

Μια δεκαετία μετά την επίσημη εμφάνιση της δημοσιονομικής κρίσης η προσαρμογή της αγοράς εργασίας αλλά και η προσαρμογή του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην πολι- τική της εσωτερικής υποτίμησης έχουν καταγραφεί διεξοδικά. Με εκκίνηση την παραδοχή ότι τα διανεμητικά Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με την κρίση της αγοράς εργασίας, το παρόν άρθρο επιχειρεί να εντοπίσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο κρίσεων και ειδικότερα τις πολυσήμαντες επιπτώσεις της διεύρυνσης των ελαστι- κών μορφών απασχόλησης στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Εντοπίζεται το εύρος της ενίσχυσης των ΕΜΑ αλλά και το αποτύπωμα της εξέλιξης αυτής στα έσοδα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, όπως και στα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων σε ΕΜΑ. H ανωτέρω προβληματική αναλύεται αξιοποιώντας μία ανεπαρκώς αξιοποιημένη βάση δεδομένων, αυτή των Μηνιαίων Στοιχείων Απασχόλησης του ΕΦΚΑ. Έχοντας αποτιμήσει την επενέργεια της ανάπτυξης των ελαστικών μορφών εργασίας στην κοινωνική ασφάλιση, θα ανα-φερθούμε σε ορισμένες σημαντικές μορφές προσαρμογής του ελληνικού ΣΚΑ στην εξάπλωση του νέου εργασιακού μοντέλου και τα περιορισμένα τους αποτελέσματα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Ελληνόγλωσση
Dieter, O. (1999). «Κοινωνικός αποκλεισμός: Κατάσταση ή διεργασία; », σ.211-216 στο Σπανού Ε. (επιμ.) Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ευρώπη. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
Καραμπάτσος, Α. (2008). Βασικά Θέματα Παιδαγωγικών και Διδακτικής. Αθήνα: Εκδόσεις Ταξιδευτής
Κέσλερ, Α. (1970). Η λογοτεχνία και ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων, Encounter, Μάϊος
Ντάφλου, Α. (2016). Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στις εφαρμογές της Κοινωνικής Πολιτικής. Το παράδειγμα εφαρμογής σε δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου. (Διδακτορική Διατριβή Πάντειο Πανεπιστήμιο) Αθήνα
Πόρποδας, Δ. (1996). Γνωστική Ψυχολογία. Τόμος 1. Η Διαδικασία της Μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Πόρποδας.
Σολομωνίδου, Χ. (1999). Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης.
Ξενόγλωσση
Advanced Placement (AP), https://apcentral.collegeboard.org. Accessed 16 February 2018
Alberta Education (2015). Making a difference: meeting diverse learning needs with differentiated instruction. https://archive.org/stream/makingdifference00albe#page/18/mode/2up. Accessed 21 January 2016.
Anuncibay, R. (2017). ICTs and teenage students. Problematic usage or dependence. Procedia - Social and Behavioral Sciences 237. Pp.230 – 236. Available online at www.sciencedirect.com. Accessed 10 February 2018
APEC Family Foundation Inc. https://www.apecprep.com. Accessed 16 March 2018
Balwanz, D. (2012). Youth skills development, informal employment and the enabling environment in Kenya: trends and tensions. Journal of international Cooperation in Education, 15 (2), 69-91.
Burnett, C. (2010). Technology and literacy in early childhood educational settings: A review of research. Journal of Early Childhood Literacy, 10(3), 247–270.
Caroll, T., Resta, P. (2010). Redefining teacher education for digital-age learners. In: Summit report from the Invitational Summit on Redefining Teacher Education for Digital –Age learners.
Carvin, A. (2000). “Mind the gap: The digital divide as the civil rights issue of the new millennium”, Multimedia Schools 7(1) at http://www.infotoday.com/MMSchools. Accessed 16 February 2018
Chen, Yi-Ru R. and Schulz P. J. (2016), “The Effect of Information Communication Technology Interventions on Reducing Social Isolation in the Elderly: A Systematic Review” Journal of medical Internet research vol. 18,1 e18. 28 Jan., doi:10.2196/jmir.4596
Child Online Protection Statistical Framework and Indicators. International Telecommunication Union. Statistical Framework and Indicators 2010. https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-COP.01-11-2010-PDF-E.pdf. Accessed 22 February 2018
CHILDWISE, 2010a, http://www.childwise.co.uk/reports.html. Accessed 16 February 2018
Clarke, A. et al. (2006). “ETSI’s standardization work on guidelines for young children’s use of ICT. Human Factors and Telecommunications, Sophia Antipolis, France.
Cramer, S. (2017). CBE, RSPHhttps://www.rsph.org.uk/resources/journals.html. Accessed 16 March 2018
Development Program’s (UNDP) annual publication (1999). “The Human Development Report.” UNDP Press Release, 12 July.
DiMaggio, P., Hargittai, E., Celeste, C., & Shafer, S. (2004). Digital inequality: From unequal access to differentiated use. In K. Neckerman (Ed.), Social inequality (pp. 355-400). New York: Russell Sage.
Dudeney, G., Hockly, N., & Pegrum, M. (2013). Digital Literacies, Research and Resources in Language Teaching, u.k: Pearson Education Ltd.
ETSI Guide 202 423 “Human Factors (HF); Guidelines for the design and deployment of ICT products and services used by children”, October 2005
Family Online Safety Institute, Bea Pro (iKeepSafe), https://www.fosi.org. Accessed 07 January 2018
Fox, J. & Hoffman, W. (2011). The Differentiated Instruction, Book of lists. San Francisco: Jossey-Bass.
Fox, S., & Madden, M. (2005). Generations online. Washington, DC: Pew Internet and American Life Project.
George, M. J., & Odgers, C. L. (2015). Seven fears and the science of how mobile technologies may be influencing adolescents in the digital age. Perspectives on Psychological Science, 10(6), 832-851. doi:10.1177/1745691615596788
Goldsmith, B. (2009). Time on social networks almost doubles in a year. Retrieved from http://www.reuters.com/article/mediaNews/idUSSP47166820090603. Accessed 08 February 2018
Hargittai, E. (2003a). How wide a Web? Inequalities in accessing information online. Unpublished doctoral dissertation, Princeton University, Princeton, NJ.
Hargittai, E., & Shafer, S. (2006). Differences in actual and perceived online skills: The role of gender. Social Science Quarterly, 87(2), 432-448.
Hazzi, O. & Maldaon, I. (2015). A pilot study: vital Methodological issues. Business: Theory and Practice 16: 53-62 (30 Mar 2015). https://doi.org/10.3846/btp.2015.437. Accessed 19 February 2018
Helsper, E.J., Kalmus, V., Hasebrink, U., Sagvari, B. and De Haan, J. (2013). Country classification: Opportunities, risks, harm and parental mediation. http://eprints.lse.ac.uk/52023/. Accessed 19 February 2018
Holloway, D., Green, L. and Livingstone, S. (2013). Zero to eight. Young children and their internet use. LSE, London: EU Kids Online.
Hwang Yoori, Choi Inho, Yum Jung-Yoon, and Jeong Se-Hoon. (2017). Parental Mediation Regarding Children's Smartphone Use: Role of Protection Motivation and Parenting Style. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. June, 20(6): 362-368.
Institute of Medicine and National Research Council of the National Academies, 2015), Transforming the Workforce for Children Birth through Age 8: A Unifying Foundation. Committee on the Science of Children Birth to Age 8: Deepening and Broadening the Foundation for Success. Board on Children, Youth, and Families. Edit By LaRue Allen and Bridget B. Kelly. The National Academies Press, Washington, D.C.).
International Telecommunication Union. (ITU). Geneva, July 2017.
Jarboe, K. (2001). “Inclusion in the information age: Reframing the debate”, Athena Alliance at http://www.athenaalliance.org/inclusion.html. Accessed 22 February 2018
Kleine, D., et al. (2014). Children, ICT and Development: Capturing the Potential, Meeting the Challenges. UNICEF, Florence
Latimer, C. P. (2001). The digital divide: Understanding and addressing the challenge. New York: New York State Forum for Information Resource Management.
Lenhart, A. Madden, M. Pew, 2007a, Pew Internet and American Life Surveys (2007a), Teens, Privacy and Online Social Networks, http://www.pewinternet.org/. Accessed 26 February 2018
Lievrouw, L. (2000). “The Information Environment and Universal Service”. The Information Society 16
Livingstone, S. & Bulger, M. (2014). A Global Research Agenda for Children's Rights in the Digital Age. Journal of Children and Media. DOI:10.1080/17482798.2014.961496
Livingstone, S. & Bober M. UK Children Go Online. Final report of key project findings, 2003 και 2005. http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/28_04_05_childrenonline.pdf. Accessed 19 February 2018
Madden, M., Lenhart, A., Duggan, M., Cortesi, S., Gasser, Urs. Teens and Technology 2013” http://www.pewinternet.org/Reports/2013/Teens-and-Tech.aspx. Accessed 01 March 2018
Mansell, R. (1999). Information and communication technologies for development: assessing the potential and the risks. Telecommunications policy, 23 (1).
McLeod S. (2017), Developmental Psychology, Simply Psychology https://www.simplypsychology.org/developmental-psychology.html. Accessed 01 March 2018
Mills K. L. (2016), Possible Effects of Internet Use on Cognitive Development in Adolescence. Media and Communication, Volume 4, Issue 3, Pages 4-12, ISSN: 2183-2439). Doi: 10.17645/mac.v4i3.516
Mitchell, K. J., & Ybarra, M. L. (2009). Social networking sites: Finding a balance between their risks and benefits. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 163 (1), 87–89.
Motteram, G. (2013). Innovations in learning technologies for English language teaching. London: British Council National Writing Project (NWP), https://www.nwp.org. Accessed 03 March 2018
OECD (2015b), Students, Computers and Learning: Making the Connection. http://www.oecd-ilibrary.org/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en. Accessed 01 March 2018
Perelman, L. J. (1992). School’s Out: Hyperlearning, The New Technology, and the End of Education. William Morrow and Company, New York.
Plowman, L. & McPake, J., (2013). Seven Myths about Young Children and Technology, Childhood Education, 89:1, 27-33
Porter, D. (2005). “The third way and the third world: poverty reduction and social inclusion strategies in the rise of “inclusive” liberalism”, Review of International Political Economy 12
Public Health England (2013), How Healthy Behaviour Supports Children’s Wellbeing. August. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/232978/Smart_Restart_280813_web.pdf. Accessed 01 February 2018
Purcell, K. Buchanan, J. and Friedrich, L. (2013). The Impact of Digital Tools on Student Writing and How Writing is taught in Schools, JULY 16, Pew Research Center Internet & American Life Project, Washington.
RadiumOne., Social Media Triggers a Dopamine High Neuroscience. Feeding. AMA.Org. https://radiumone.com/. Accessed 01 February 2018
RSPH. Instagram ranked worst for young people’s mental health. Younger people. 19 May 2017. Young people back RSPH call for pop-up heavy usage warning on social media in a new report. https://www.rsph.org.uk/about-us/news/instagram-ranked-worst-for-young-people-s-mental-health.html. Accessed 01 February 2018
Ruttan, V. (2006). Is War Necessary for Economic Growth? Military Procurement and Technology Development. New York: Oxford University Press.
SEAMEO INNOTECH, University of the Philippines, www.seameo-innotech.org. Accessed 02 February 2018
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)