Πρόσκληση για υποβολή εργασιών σε Ειδικό Τεύχος του περιοδικού της Ένωσης - Παράταση αποδοχής υποβολών έως και 08/07/2024

2024-06-02

Ανοικτή πρόσκληση για υποβολή εργασιών (παράταση αποδοχής υποβολών έως και 08/07/2024)

Η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές και μεταβάσεις, πολλές εκ των οποίων φαίνεται να επιταχύνθηκαν, ενεργοποιήθηκαν ή/και προκλήθηκαν από την πανδημία. Η ρευστότητα της περιόδου φαίνεται να αντανακλάται και στην έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών με την ανάπτυξη νεών ερευνητικών προγραμμάτων, τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα, καθώς πολλές ερευνητικές ομάδες φαίνεται να ασχολούνται με ουσιαστικά ζητήματα του χώρου: τα όρια του, τη διαπερατότητά του, τις οπτικές, τις αποβλέψεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το περιοδικό Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών ανοίγει έναν κύκλο προσκλήσεων για υποβολή εργασιών και ειδικών τευχών που θα επικεντρώνονται σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα έρευνας για το παρόν και το μέλλον της Διδακτικής των Μαθηματικών. Τέτοια είναι για παράδειγμα, τα νέα προγράμματα σπουδών, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η διεύρυνση μέσων, πηγών και διδακτικών πρακτικών, η τεχνητή νοημοσύνη, η εκτεταμένη πραγματικότητα, η εκπαίδευση χωρίς πραγματικά αντικείμενα, κ.ά.. Για τα θέματα αυτά θα προ(σ)καλέσει σε βάθος χρόνου σε πολλαπλές χαρτογραφήσεις για τις νέες ή υπό κατασκευή πραγματικότητες και με ειδικά αφιερώματα θα επιδιώξει μια ουσιαστική συνάντηση της ποικιλίας των απόψεων και οπτικών που χαρακτηρίζουν τον ερευνητικό χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών.

Η πρώτη πρόσκληση του κύκλου αφορά την αποτύπωση θεωρητικών οπτικών και ερευνητικών προσπαθειών οι οποίες συζητούν αναστοχαστικά έναν θεμελιώδη άξονα της μαθηματικής εκπαίδευσης: τα Προγράμματα Σπουδών για τα Μαθηματικά.

Δεδομένου ότι ο όρος προγράμματα σπουδών μπορεί να γίνεται αντιληπτός και με άλλους τρόπους πέρα από το να αναφέρεται στα προγράμματα μάθησης και διδασκαλίας σε τυπικό πλαίσιο —περιλαμβάνοντας στόχους και σκοπούς, περιεχόμενο, μεθόδους και διαδικασίες, αξιολόγηση— ή και να αμφισβητείται εντελώς, στην παρούσα πρόσκληση στοχεύουμε στην αποτύπωση της ποικιλίας των διαφορετικών προσεγγίσεων και οπτικών για αυτόν τον κρίσιμο άξονα του εκπαιδευτικού συστήματος για τα μαθηματικά.

Ανάμεσα στις ενδεικτικές –μη αποκλειστικές, θεματικές– για τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνονται:

  • θεωρητικές προσεγγίσεις (αρχές σχεδιασμού, διεπιστημονικές διαστάσεις, κοινωνικο-οικολογικές όψεις κ.ά.)
  • σχεδιασμός: συμμετέχοντες/συμμετέχουσες και δράσεις
  • διδακτικά εγχειρίδια και άλλοι πόροι
  • αξιολόγηση
  • υβριδικά (ψηφιακά/αναλογικά) περιβάλλοντα μάθησης
  • αποκλεισμοί και αποσιωπήσεις σε συνδεδεμένο/αποκομμένο κόσμο

Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται υποβολές εργασιών έως και 08/07/2024 (παράταση αποδοχής υποβολών), ενώ το τεύχος προγραμματίζεται να εκδοθεί εντός του 2024.

Οι προδιαγραφές και η διαδικασία υποβολών περιγράφονται λεπτομερώς στον ιστόχωρο του περιοδικού (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/enedim).

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στις διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου moutsiosrent@primedu.uoa.gr(Ανδρέας Μούτσιος-Ρέντζος) ή/και tzekaki@auth.gr (Μαριάννα Τζεκάκη) ή/και hastath@uth.gr (Χαρούλα Σταθοπούλου).